Osmanlı'nin mihenk taşı hürrem sultan.. Kim hürrem sultan aleyhinde konuşursa ya tarihinden ve milletinden habersiz ya da osmanlı-islam düşmanı

Murad IV

IV. Murad (Osmanlı Türkçesi: Murad-ı Râbi '; 26/27 Temmuz, 1612 - 8 Şubat 1640) 1623-1640 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu Sultanının padişahıydı ve hem devletin otoritesini yeniden kurmak hem de Onun yöntemlerinin acımasızlığı. IV Murad, Sultan I. Ahmed'in (1603-17) oğlu İstanbul'da ve etnik Yunan Kösem Sultan'da dünyaya geldi. [2] 1623'de bir saray komplosu tarafından iktidara getirildiğinde amcası Mustafa I'i (1617-18, 1622-23) başardı. O tahtı aldığında sadece 11 yaşındaydı. Muharebesi, Osmanlı-Safevi Savaşı (1623-39) döneminde, iki İmparatorluk İmparatorluğu arasında yaklaşık iki yüzyıl boyunca kalıcı bir şekilde Kafkasya'yı parçalayacak ve Türkiye-İran'ın temelini aşağı yukarı kabaca kuran, Irak sınırları.
Biyografi

III. Murad

III. Murad (Osmanlı Türkçesi: Murad-ı sâlis, Türkçe: III.Murat) (4 Temmuz 1546 - 15/16 Ocak 1595), 1574 yılından 1595 yılına kadar Osmanlı Devleti padişahı idi.
Erken hayat
Bozdağan ya da Manisa'da doğan Şehzade Murad, II. Selim'in oğlu ve Afife Nurbanu Sultan'dır. 1557'de tören sünnetinden sonra Murad, 1558'de Süleyman tarafından (büyükbabası) Akşehir'in sancakbeyi seçildi. 18 yaşındayken Saruhan'ın sancakbeyi seçildi. Murad 20 yaşındayken Süleyman öldü ve babası yeni padişah oldu. II. Selim, bir eyaleti yönetmek için yalnızca en büyük oğlu Saray'dan göndererek geleneği bozdu ve Murad Manisa'ya gönderildi.
Reign

I. Ahmed

Ahmed I (Osmanlı Türkçesi: Ahmed, 18.03.1590 - 22 Kasım 1617), 1603'ten 1617'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu Sultanına kadar gelmişti. Ahmed'in hükümdarlığı dikkat çekiciydi Osmanlı kraliyet kardeşliği geleneğini sona erdiren; Bundan sonra Osmanlı hükümdarı tahtın katılması üzerine artık kardeşlerini idam etmeyecekti. [1] Ayrıca Türkiye'nin en ünlü camilerinden biri olan Sultanahmet Camii'nin yapımı ile tanınır.
Erken hayat

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa Muhlisi, 1515, Manisa - 6 Ekim 1553, Konya), Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük oğlu ve başkâncısı Mahidevran Sultan'dır. 1533-1541 yılları arasında Manisa'nın valisi, 1541-1549 yılları arasında Amasya, 1549-1853 yılları arasında Konya'da Şehzade Mustafa idi. Osmanlı tahtının vârisi olan Şehzade Mustafa, idamından önce ordu arasında çok popüler bir prensti; Sonradan pişman olan babasının emriyle.
Hayat
Mustafa, 1515'te Manisa'da Şehzade Süleyman'a (gelecekteki sultan) ve Mahidevran'a doğdu.

Şehzade Hakkinda Mustafa Muhlisi, Şehzade

Şehzade Mustafa Muhlisi (1515, Manisa - 6 Ekim 1553, Konya), 1533-1941 yılları arasında Manisa'nın prensi ve 1541-1553 yılları arasında Amasya'nın prensi idi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan tarafından ilk doğan oğlu. Şehzade Mustafa, Osmanlı tahtının vârisi ve Anadolu halkı arasında çok popüler bir prens idi. Annesinin yanında bir kızkardeşi Raziye Sultan vardı.
İçindekiler
• 1 Yaşam
• 2 Yürütme
İdamdan sonra • 3
• 4 Evlilikler ve konu
literatüründe • 5 Tasvir ve popüler kültürün
• 6 Kaynaklar
Yaşam

Ahmed III

Ahmed III (Osmanlı Türkçesi: احمد ثالث, Aḥmed-i sālis) (30/31 Aralık 1673 - 1 Temmuz 1736), Osmanlı İmparatorluğu Sultanlığı ve IV. Sultan Mehmet'in (r 1648-87) oğluydı. Annesi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan, başlangıçta Evmania Voria diye adlandırılan etnik bir Yunan idi. [Aşırı alıntılar] Dobruja'daki Hajioglupazari'de doğdu. 1703 yılında kardeşi Mustafa II'nin (1695-1703) vazgeçilmesi üzerine tahta geçti. [6] Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve Sultan'ın kızı Hatice Sultan (eski eşi) 1718'den 1730'a kadar Lale Devri olarak anılan bir dönemi yönetti.
Biyografi Şüphesiz Rusya'nın tehditkar tavrı göz önüne alındığında

Kanuni Sultan Süleyman

Büyük Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan Kralı John II Sigismund Zapolya'ya Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisinden sonra tahtına devam etme izni verdi. Getty Images
Süleyman'ın Erken Hayatı:
Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu I. Selim'e, Kırım Hanlığı Aishe Hafsa Sultanına getirildi. O padişahın hayatta kalan oğluydu.
Çocukluğunda, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda okudu ve burada teoloji, edebiyat, bilim, tarih ve savaş öğrendi. O altı dilde akıcı oldu: Osmanlı Türkçesi, Arapça, Sırpça, Çağatay Türkçesi (Uygurca benzer), Farsça ve Urduca. Süleyman'ın öğretmenleri hem kendine özgü doğasını hem de genç yaştaki cesaretini belirttiler.

Kösem Sultan kimdir?

Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan, Osmanlı devlet yönetiminde etkin bir rol oynamış Haseki Sultan ve Valide Sultan. Osmanlı padişahı I. Ahmed'in eşi olup, padişah IV. Murad ve I. İbrahim'in annesidir. Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.
Kösem Sultan'ın hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, filmlere ve dizilere konu olmuştur. Valide-i Muazzama, Sahibet-ül Makam, Valide-i Kebire sıfatlarıyla da anılan Kösem Sultan, oğulları IV. Murad ve İbrahim ile torunu IV. Mehmed döneminde uzun yıllar devlet yönetiminde etkili olmuş bir Hanım Sultan'dır.

Kösem ne demek peki?

Rivayet şöyle: Harem’e girdikten sonra yüzünün tüysüz ve pürüzsüz olması nedeniyle Mahpeyker, yani “ay yüzlü” adı verildi. Ama yine bu özeliğinden dolayı verilen “Kösem” lakabı daha çok kullanılır. Kösem’in diğer bir manası da “Sürünün önünde giden, öncü lider” demek.
Güzel bir kadın mıydı?
Nasıl göründüğünü bilmiyoruz ama o dönemin güzellik ölçülerine göre güzel oldukları için saraya alınıyorlar zaten. Padişaha en güzel kızların gitmesi lazım, ona göre seçiliyorlar. Bahsettiğimiz üç Sultan’ın ikisi Ukraynalı, birisi de Rumeli'den...
Ama tarihi kaynaklardaki resimleri hayli çirkin…

Kösem Sultan Kimdir? Biyografisi

Televizyon ekranlarında “Muhteşem Yüzyıl” dizsinin devamı niteliğinde yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl:Kösem” dizisinde yer alan “Kösem Sultan” kimdir? Kösem Sultan hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler haberimizde...
Televizyon ekranlarında “Muhteşem Yüzyıl” dizsinin devamı niteliğinde yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl:Kösem” dizisinde yer alan “Kösem Sultan” kimdir? Kösem Sultan hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler haberimizde...

Mecma-i Âsâr-ı Atika nedir?

Türkiye’de İlk Müzeyi Kim ve Ne zaman Kurmuştur, Müzenin Adı Nedir? Aya İrini Klisesi Topkapı Sarayı Müzesi Hagia Eirene Muzesi
Mecma-i Âsâr-ı Atika nedir?
Mecma-ı Âsâr-ı Atika (Eski Eserler Koleksiyonu), Türkiye’deki ilk müze oluşumudur; günümüzdeki İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin temelini oluşturur.
Padişah Abdülmecit’in Yalova gezisi sırasında gördüğü Bizans yazıtlarını İstanbul’a getirtmesi üzerine eserler, 1846 yılında Osmanlı Devlet adamı Ahmet Fethi Paşa tarafından o güne kadar saray deposu olarak kullanılan Aya İrini’de toplatılmıştı.
Aya İrini Kilisesi Mecma-i Esliha-ı Atika Topkapı Sarayı İlk Osmanlı Müzesi

Sultanahmet Camii

İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. 4 Ocak 1610'da altı büyük minareli ve 16 şerefeli Sultanahmet Camii'nin temel atma merasimi yapıldı. Dinine bağlı bir insan olan Sultan I. Ahmet, caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdı. 9 Haziran 1617'de inşaatı biten Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
Ayrıca Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, Elmalı Ömer Paşa Camii onun zamanında yaptırılan önemli mimari eserler arasındadır.
SULTAN AHMET CAMİİ'SİNİN BÜYÜK SIRRI NE?
Sultanahmet Camii’nin yapıldığı 1609 yılından bu yana gizemli bir sır taşıdığı ortaya çıktı. Sultanahmet Camii’ndeki şadırvanlarda musluklardan akan sularla yağmur sularının nasıl tahliye edildiği belirlenemedi.

Sultan Ahmet kimdir? Osmanlı padişahı Ahmet'in hayatı

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle hayatı merak edilen, I. Ahmed, (Osmanlı Türkçesi: احمد اول ‎ Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Bahtî) (18 Nisan 1590, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14. Osmanlı padişahı, 93. İslâm halifesidir.
Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti.

Sultan I. Ahmed, Kanunî Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir.

Atika Sultan

Atike Sultan ya da Burnaz Atike Sultan (d. (?)[2], İstanbul - ö. (?)[2], İstanbul) Osmanlı padişahı I. Ahmed'in Kösem Sultan'dan doğma kızı, IV. Murad ve I. İbrahim'in ikiz kardeşi, Şehzade Kasım'ın kız kardeşidir.
Hayatı
Topkapı Sarayı'nda İstanbul'da dünyaya geldi. Kösem Sultan'ın son dünyaya gelen kızı Atike Sultan, I. Ahmed, 1617 yılında vefat edince, yetim kaldı. Bunun ardından amcası I. Mustafa tahta cülûs eyledi, fakat birkaç ay sonra tahttan indirildi ve yerine kardeşi II. Osman tahta cülûs eyledi.

I Ahmet

Sultan I. Ahmed Han, (Osmanlı Türkçesi: احمد اول ‎ Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Bahtî; 18 Nisan 1590[1], Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14. Osmanlı padişahı, 93. İslâm halifesidir. Sultan III. Mehmet ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Şehzadeliği

Sitemizde arama yap

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?
- İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!
- Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi
- Miracın Delili Mescid-i Aksa..
- Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı
- Sebatay Sevi Kimdir?
- Yahudilik'te Mesih İnancı
- Süleyman Mabedinin Özellikleri
- Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?
- Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?
- Ahit Sandığının Özellikleri
- Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı
- Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat
- Hz Süleyman'ın Sarayı ve Belkıs
- Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a On Sorusu ve Cennet'ten Gelen Yüzük
- Hz. Davud'un Kılıcı
- Hz Davut'tan Kur'anı Kerimde Övgüyle Bahsedilirken Tanah'ta Zina ve Adam Öldürmeyle İtham Edilir!!!
- Talut-Calut Kıssası ve Kudüs'ün Fethi
- Vadedilmiş Topraklar Neresidir?
- Hz. Yuşa'nın Savaş Stratejisi
- Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...
- Hz . Yuşa ve Bel'am Bin Baura
- Hz. Yuşa'nın Eriha'nın Fethinde Suda Yürüme Mucizesi
- Hz. Musa'ya "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.
- İsrailoğulları'na Bıldırcın ve Kudret Helvası Nimeti Verildi de Yine Nankörlük Ettiler!
- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman

Osmanlıca imla

İçeriği paylaş