Vadedilmiş Topraklar Neresidir?

Hz. Allah Musa a.s vasıtasıyla kavmine Tevrat'ta geçen emirlerİ yerine getirip nehilerden kaçınmalarıve birtakım imtihanları başarıyla geçmeleri halinde vadedilmiş topraklarda hükümranlık elde edebileceklerini bildirdi..

Ne var ki İsrailoğulları gevşeklik gösterdiler.hal böyle olunca Sina çölünde 40 yıl beklemek durumunda kaldılar.Hz. Allah kalplerindeki marazdaN tam manasıyla tedavi olana kadar onlara arzı mev'udu nasip etmedi.Hz. Yuşa zamanında ordu savaşmak için hazır gözüküyordu.Hz. Yuşa kavminden tespitte bulunması için gözlemciler gönderdi.Bunlardan birçoğu verimli toprakları gördükleri halde , o topraklarda yaşayan halkın azametinden korkarak savaşmamak adına toprakların verimsiz oldugunu iddia ettiler.Yuşa a.s güvendiği iki kişiyi tekrar gönderdi ve delillerle gelmelerini istedi.Bunun üzerine o iki sadık kişi o topraklarda yetişen üzüm salkımıyla geldiler.Salkım o kadar büyüktü ki iki kişi taşımakta zorlandılar ve bir sopaya üzüm salkımını takıp omuzları arasında ancak taşıyabildiler.Hatta Bugün İsrail'in Turizm Bakanlığının logosu üzüm taşıyan iki adamı simgelemektedir.

Bereketli topraklar tespit edildikten sonra savaş hazırlıkları başlar ve Filistin Topraklarına yerleşmeler başlar.

Arz edilmiş topraklar Kuranı Kerimde şöyle geçer “Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı “mukaddes toprağa” (El’Ard-el’ Mukaddes) girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.”

yine Kur'anı Kerimde kastedilen toprklardan bereketli topraklar diye bahsedilmiştir. “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, (barekna havlehu) çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir..”[78] “Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler (barekna fiha) verdiğimiz ülkeye(yani, Arz-ı Mukaddes’e)[79]ulaştırdık.”[80] “Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle (barekna fiha) doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık.”

bazı müfessirler bereket ile kastın o topraklarda nice peygamberler Hz. Allah'ın emir ve nehilerini bildirmek için canla başla çalışmışlardır.O topraklarda büyüyen ve vazifesini o topraklarda ifa eden rasüllere işaret oldugubu beyan etmişlerdir.

Şu hususun altını çizmek gerekmektedir ki arzı mev'üd yahudilere iddia ettikleri gibi ebediyyen tahsis edilmemiştir.Zaten ne geçmişte Tevrat'tta geçen emirlere uymuşlar ne hali hazırda Kur'anı Kerimi tasdik etmemişlerdir.

Kur'anı Kerimde vadedilmiş toprakların detayları ve sınırları geçmemektedir.Rivayetlerde Ürdün Filistin bölgesinde kesin olarak sınırı bilinmeyen topraklardır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?
- İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!
- Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi
- Miracın Delili Mescid-i Aksa..
- Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı
- Sebatay Sevi Kimdir?
- Yahudilik'te Mesih İnancı
- Süleyman Mabedinin Özellikleri
- Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?
- Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?
- Ahit Sandığının Özellikleri
- Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı
- Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat
- Hz Süleyman'ın Sarayı ve Belkıs
- Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a On Sorusu ve Cennet'ten Gelen Yüzük
- Hz. Davud'un Kılıcı
- Hz Davut'tan Kur'anı Kerimde Övgüyle Bahsedilirken Tanah'ta Zina ve Adam Öldürmeyle İtham Edilir!!!
- Talut-Calut Kıssası ve Kudüs'ün Fethi
- Vadedilmiş Topraklar Neresidir?
- Hz. Yuşa'nın Savaş Stratejisi
- Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...
- Hz . Yuşa ve Bel'am Bin Baura
- Hz. Yuşa'nın Eriha'nın Fethinde Suda Yürüme Mucizesi
- Hz. Musa'ya "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.
- İsrailoğulları'na Bıldırcın ve Kudret Helvası Nimeti Verildi de Yine Nankörlük Ettiler!
- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman