I. Ahmed

Ahmed I (Osmanlı Türkçesi: Ahmed, 18.03.1590 - 22 Kasım 1617), 1603'ten 1617'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu Sultanına kadar gelmişti. Ahmed'in hükümdarlığı dikkat çekiciydi Osmanlı kraliyet kardeşliği geleneğini sona erdiren; Bundan sonra Osmanlı hükümdarı tahtın katılması üzerine artık kardeşlerini idam etmeyecekti. [1] Ayrıca Türkiye'nin en ünlü camilerinden biri olan Sultanahmet Camii'nin yapımı ile tanınır.
Erken hayat
Ahmed, 18 Nisan 1590 [2] [3] tarihinde Manisa Sarayı'nda, babası Şehzade Mehmed hala prens ve Manisa Sancağının valisi olarak doğdu. Annesi Handan Sultan'dı. Dedesi III. Murad'ın 1595'de öldürülmesinin ardından babası İstanbul'a geldi ve tahttan III. Mehmed olarak yükseldi. Babası, kardeşlerinin ondokuzunun infaz edilmesini emretti. Ağabeyi Şehzade Mahmud da 22 Haziran 1603'te ölümünden hemen önce 7 Haziran 1603'te kendi babası tarafından idam edildi. Mahmud, Ahmed'in İstanbul'daki Şehzade Camii'nde yaptırdığı ayrı bir türbe ile annesiyle birlikte gömüldü.
Reign
Ahmed, 1603'te babasının ölümünden sonra tahttan çıktı. Tahtın üzerine çıktığında, güçlü büyükannesi Safiye Sultan hâlâ hayatta idi. Geleneksel kabadayılıkla anlaştı ve kardeşi Mustafa'yı, büyükanne Safiye Sultan ile birlikte Bayezit'teki eski sarayda yaşamaya gönderdi. Yahya Ahmed'in çok üzgün bir amcası, 1603'te Osmanlı tahtına katılmaktan öfkeye kapılmış ve hayatını Sultan gibi olmak için planlamış.
Önceki dönemlerin aksine, Ahmed kardeşi Mustafa'nın infazı için emir vermedi; böylece Osmanlı kraliyet kardeşliği geleneği sona erdi. Muhtemelen Ahmed'in genç yaşından dolayı - henüz çocuk yetiştirme kabiliyetini göstermemişti ve Mustafa daha sonra Osmanlı tahtının tek adayıydı. Onun kardeşi'
Ahmed'in saltanatının erken döneminde daha sonraki davranışlarına karşı gelinmeyen kararı ve gücü gösterdim. [Alıntı gerekli] Macaristan'da ve Pers'te üyeliği yapılan savaşlar imparatorluk için olumsuz bir şekilde sona erdi ve prestiji ilkini aldı. 1606'da imzalanan ve Avusturya tarafından ödenen yıllık haraç kaldırılmış olan Zsitvatorok Antlaşması'nı kontrol edin. Osmanlı-Safevi Savaşı (1603-18) sırasında Şah Abbas Büyükleri, Gürcistan, Azerbaycan ve Kafkasya'daki diğer engin topraklar tarafından yönetilen komşu rakip Safevî İmparatorluğuna karşı yenilginin ardından, Nasuh Paşa Antlaşması uyarınca İran'a geri devredildi. 1612, daha önce Osmanlı-Safevi Savaşı'nın (1578-90) sonuçlarına göre geçici olarak fethedilen bölgeler.
Osmanlı-Safevî Savaşı: 1604-06
Tahtın yükselişinde Ahmed, Cihalazade Yusuf Sinan Paşa'yı doğu ordusunun komutanı olarak atadı. Ordu 15 Haziran 1604'te İstanbul'a yürüdü ve çok geç oldu, 8 Kasım 1604'da doğu cephesine gelinceye kadar Safevî ordusu Erivan'ı yakalayıp Kars Eyalet'e girdi ve yalnızca Akhaltsikhe'de durduruldu. . Koşulların olumlu olmasına rağmen, Sinan Paşa Van'da kışa kalmaya karar verdikten sonra gelen Safevi saldırısını durdurmak için Erzurum'a yürüdü. Bu ordu içinde huzursuzluk yarattı ve yıl neredeyse Osmanlılar için boşa çıktı.
Sinan Paşa, 1605'te Tabriz'i ele geçirmek için yürüdü; ancak ordu, Erzurum'un Beylerbey'li Köse Sefer Paşa tarafından zayıf düşmüş ve Sinan Paşa'dan bağımsız olarak yürüyerek Safevîler tarafından bir emniyet birimi olarak yakalanıyordu. Osmanlı ordusu Urmiye'ye yönlendirildi ve önce Van'a, sonra Diyarbekir'e kaçmak zorunda kaldı. Burada Sinan Paşa, yardıma gelen Halep Beylerbey, Canbulatoğlu Hüseyin Paşa'nın çok geç geldiği gerekçesiyle idam ederek bir isyana yol açtı. Yakında öldü ve Safevî ordusu Azerbaycan'da Gence, Şirvan ve Şamakhi'yi yakalamayı başardı.
Habsburg'larla Savaş: 1604-06
Sadrazam Malkoç Ali Paşa, 3 Haziran 1604'te İstanbul'a gelen batı cephesine yürüdü ve Belgrad'a geldi, ancak orada öldü, Lala Mehmed Paşa, Sadrazam ve batı ordusunun komutanı olarak atandı . Mehmed Paşa yönetiminde batı ordusu Pest ve Vác'u geri aldı, ancak olumsuz hava koşulları ve askerlerin itirazları yüzünden kuşatma kaldırıldığında Esztergom'u yakalayamadı. Bu arada, Transilvanya Kralı, bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ve daha önce Habsburg'ları destekleyen Stephen Bocskay, Porte'ye yardım isteyen bir elçi gönderdi. Yardım sözü verildiğinde, kuvvetleri Belgrad'daki Osmanlı güçlerine katıldı. Bu yardımla Osmanlı ordusu Esztergom'u kuşatıp 4 Kasım 1605'te esir aldı. Bocskai, Osmanlı'nın yardımıyla, Tevaaki Hasan Paşa komutasındaki Nové Zámky (Uyvar) ve güçleri Veszprém ve Palota'yı ele geçirdi. Nagykanizsa (Kanije) Beylerbeyi Sarhoş İbrahim Paşa, Avusturya'nın İstria bölgesine saldırdı.
Bununla birlikte, Anadolu'daki Jelali isyanları her zamankinden daha tehlikeli ve doğu cephesinde bir yenilgi ile Mehmed Paşa Konstantinopolis'e çağrıldı. Mehmet Paşa doğuya gitmeye hazırlanırken aniden orada öldü. Daha sonra Kuyucu Murad Paşa, Avusturya tarafından ödenen 30.000 dükrat övgüsünü kaldıran ve Habsburg imparatorunu Osmanlı sultanına eşit olarak ele alan Zsitvatorok Barışı ile müzakerelerde bulundu. Jelali ayaklanmaları, Osmanlıların şartları kabul etmesinde güçlü bir faktördü. Bu, Avrupa'daki Osmanlı büyümesinin sona ermesine işaret etti.
Jelali isyanları
Habsburglar'la olan savaşa karşı olan öfke ve ağır vergi, Osmanlı askeri tepkisinin zayıflığıyla birlikte, Ahmed'in hükümdarlığını Jelali ayaklanmasının zirvesine dönüştürdü. Tavil Ahmed, Ahmed'in taç giyme töreninden kısa süre sonra bir ayaklanma başlattı ve Nasuh Paşa ile Anadolu Beylerbey'i Kecdehan Ali Paşa'yı yendi. 1605'te Tavil Ahmed isyanını durdurmak için Şahrizor Beylerbey pozisyonuna getirildi, ancak kısa süre sonra Harput'u yakalamaya devam etti. Oğlu Mehmed, sahte bir köprü vasıtasıyla Bağdat valiliğini eline geçirdi ve onu yenmek için gönderilen Nasuh Paşa güçlerini mağlup etti.
Bu arada Canbulatoğlu Ali Paşa, Trablus Amirini yenmek için Druze Sheikh Ma'noğlu Fahreddin ile güçlerini birleştirdi Seyfoğlu Yusuf. Adana bölgesini kontrol altına almaya devam etti; Bir ordu oluşturup paraları çıkarmak.
Güçleri, yeni atanan Beylerbey'in Halep Hüseyin Paşa ordusunu yönlendirdi. Sadrazam Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Jelalis'e karşı gösterdiği zayıflık nedeniyle idam edildi ve yerini Kiyucu Murad Paşa aldı. Kuyucu Murad Paşa, 30.000 kişilik isyancı ordusunu sert bir sonuçla olsa da 30,000 kişilik asi ordusunu yenmek için Suriye'ye yürüdü. Bu arada, Anadolu'daki isyancıları affetmiş gibi yaparak Manisa ve Bursa'da Ankara'nın sanjakbey olarak aktif olan isyancı Kalenderoğlu'yu görevlendirdi. Bağdat da 1607'de yeniden ele geçirildi. Canbulatoğlu, İstanbul'a kaçtı ve kendisini Timişoara ve daha sonra Belgrad'a atayan I. Ahmed'ten bağışlamayı istedi ancak oradaki yanlış olay nedeniyle idam etti. O esnada, Kalenderoğlu'nun Ankara halkı tarafından şehre girmesine izin verilmedi ve yalnızca Murad Paşa'nın güçleri tarafından ezilmek için isyan edildi. Kalenderoğlu, Pers'e kaçmakla sonuçlandı. Murat Paşa, daha sonra İç Anadolu'daki bazı küçük ayaklanmaları bastırdı ve onları diğer orduya davet ederek diğer Jelalı şefleri bastırdı.
Jelali ayaklanmasının yaygın şiddeti yüzünden çok sayıda insan köylerini terk etmiş ve çok sayıda köy yıkılmıştır. Bazı askeri şefler, bu terk edilmiş köyleri mülkleri olarak ele almıştı. Bu, Porte'yi vergi gelirlerinden mahrum etti ve 30 Eylül 1609'da Ahmed, köylülerin haklarını garanti altına alan bir mektup yayınladı. Daha sonra terk edilmiş köylerin yeniden yerleşiminde çalıştı.
Osmanlı-Safevi Savaşı: Barış ve Devam
Yeni Sadrazam Nasuh Paşa Safevilerle savaşmak istemedi. Safevî Şah, ayrıca, İstanbul'a her yıl 200 ipek püskürtmek zorunda kalacağı bir barış imzalamaya istekli olduğunu bildiren bir mektup gönderdi. 20 Kasım 1612'de Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1578-90 savaşında Perslere geri kazandığı tüm toprakları 1555 sınırlarına geri döndürdü.
Bununla birlikte, barış 1615'de Şah 200 yüklü ipek göndermediğinde sona erdi. 22 Mayıs 1615'te, Sadrazam Öküz Mehmed Paşa, Pers'e bir saldırı düzenlemek üzere görevlendirildi. Mehmed Paşa, Safevilerin hazırlıklarını yaparak Gence saldırdığı sırada saldırıyı gelecek yıla kadar erteledi. Nisan 1616'da Mehmed Paşa, Halep'ten büyük bir ordu çıkıp Erivan'a yürüdü ve kenti alamadı ve Erzurum'a çekildi. Göreve kaldırıldı ve yerine Damat Halil Paşa çıktı. Halil Paşa, kışın Diyarbekir'e, Kırım Hanlığı, Canibek Giray, Gence, Nahçıvan ve Julfa bölgelerine saldırdı.
Kapitülasyonlar ve ticaret anlaşmaları
Ahmed, İngiltere , Fransa ve Venedik ile ticaret anlaşmalarını yeniledim . Temmuz 1612'de Hollanda ile yapılan ilk ticaret antlaşması imzalandı. Fransa, Fransa, İspanya, Portekiz, Katalonya, Ragusa, Cenova, Ancona ve Floransa'daki tüccarların Fransız bayrağı altında ticaret yapabileceğini belirterek kapitülasyonlarını genişletti.
Mimar ve İslam'a Hizmet
Sultan Ahmed, Ayasofya camisinin karşısında, Osmanlı mimarisinin manzarası olan Sultan Ahmed Camii'ni inşa etti. Sultan, cami kompleksinin yapımına başlamak için altın kazma ile yerden kopma toplantısına katıldı. Sultan, Sultan Ahmet Camii'nin Mekke'deki camiyle aynı sayıda minare bulunduğunu keşfettikten sonra neredeyse ortaya çıktı. Sultan Ahmed bu hataya öfkelendi ve Şeyh-ul-İslam, Mekke'nin büyük camisinde başka bir Minare yaptırması önerisinde bulunana kadar üzülmeye başladı ve mesele çözüldü.
Sultan Ahmed, sel nedeniyle zarar görmüş olan Kabe'nin onbirinci kapsamlı kapsamlı yenilemesinden büyük bir mutluluk duydu. İstanbul'dan esnaf gönderdi ve Ka'ba'nın çatısında yağmur yağmasını sağlayan altın yağmur oluğu başarıyla yenilendi. Sultan Ahmed döneminde yine Mekke'de Zamzam Pınarının içine demir bir ağ döşendi. Bu ağın su seviyesinin yaklaşık üç metre altına yerleştirilmesi kahramanca bir ölüm ölümü vaadinde bulunan kuyunun içine atlayan delilere karşı bir yanıttı.
Medine'de, beyaz mermerden yapılmış ve İstanbul'dan sevk edilen yeni bir minber, Peygamber Efendimizin camisine geldi ve eskitilmiş eski minyatürün yerine geçti. Sultan Ahmed'in İstanbul'un Asya yakasında Üsküdar'da iki cami daha inşa ettiği bilinmektedir; Ancak ikisi de kurtuldu.
Sultan, Cuma ve bayram günlerinde giyeceği Peygamber Efendimizin ayak izleri ile oyulmuş bir kreste sahipti ve Osmanlı Tarihinde peygambere en çok sevgi örneklerinden birini gösteriyordu. Kretin içine oyulmuş bir şiir yazmıştı:
"Sadece sonsuza kadar benim türban gibi kafamın üzerine katlanabilseydim, yalnızca benimle her zaman taşıyabilirsem kafamda bir taç gibi Peygamber Efendimizin ayak izi , Güzel bir cildi vardır, Ahmed, devam et, yüzünü o gül ayağının üzerine sürtün. " Sultan, Cuma ve bayram günlerinde giyeceği Peygamber Efendimizin ayak izleri ile oyulmuş bir kreste sahipti ve Osmanlı Tarihinde peygambere en çok sevgi örneklerinden birini gösteriyordu. Kretin içine oyulmuş bir şiir yazmıştı: "Sadece sonsuza kadar benim türban gibi kafamın üzerine katlanabilseydim, yalnızca benimle her zaman taşıyabilirsem kafamda bir taç gibi Peygamber Efendimizin ayak izi , Güzel bir cildi vardır, Ahmed, devam et, yüzünü o gül ayağının üzerine sürtün. " Sultan, Cuma ve bayram günlerinde giyeceği Peygamber Efendimizin ayak izleri ile oyulmuş bir kreste sahipti ve Osmanlı Tarihinde peygambere en çok sevgi örneklerinden birini gösteriyordu. Kretin içine oyulmuş bir şiir yazmıştı: "Sadece sonsuza kadar benim türban gibi kafamın üzerine katlanabilseydim, yalnızca benimle her zaman taşıyabilirsem kafamda bir taç gibi Peygamber Efendimizin ayak izi , Güzel bir cildi vardır, Ahmed, devam et, yüzünü o gül ayağının üzerine sürtün. "
Karakter
Sultan Ahmed, eskrim, şiir, binicilik ve akıcılık gibi pek çok dilde becerileri ile biliniyordu.
Ahmed, Bahti adı altında bir dizi siyasi ve lirik eser yazan bir şair idi. Şiiri desteklerken sanatçıya karşı bir nefret gösterdi ve babasının minyatür resmi ihmaline devam etti. [Atfite needed] Bu, sanatta canlıların tasvirini Allah'ın yaratılışına ahlaka aykırı bir rekabeti ilan eden dindar bir dindarlıkla bağlantılıydı. [6] Buna göre, Ahmed bilginleri, hattatları ve dindarları himaye altına aldı. Bu sebeple, Hattatlar tarafından üzerinde çalışılacak Eserlerin Kısaca'sı başlıklı bir kitap görevlendirdi. Ayrıca, İslami kanunlara ve geleneklere uymayı,
Elizabeth'in babasının saltanatı sırasında mahkemeye gönderdiği müzikal saat organının imha edilmesinden kendisi sorumluydu. Bunun nedeni, Ahmed'in figüratif sanata itiraz etmiş olması olabilir.
Ölüm
Ahmed, 22 Kasım 1617'de İstanbul'un Topkapı Sarayı'nda tifo ve mide kanaması nedeniyle öldüm. Ahmed I Türbesi, Sultan Ahmed Camii, İstanbul'da gömüldü. Onun ardından kardeşi Şehzade Mustafa, Sultan I. Mustafa tarafından atandı.
Aile
Hakları
• Mahfıruz Hatun • Köşem
Sultan, Ahmed'in tek Haseki Sultan ve daha sonra yasal karısı.
Oğulları
• Sultan Osman II (3 Kasım 1604, İstanbul, Topkapı Sarayı - Yeniçeri tarafından öldürüldü, 20 Mayıs 1622, İstanbul, Topkapı Sarayı, Ahmed I Türbesi, Sultan Ahmed Camii'ne gömüldü) Mahfıruz'la [8] [9] Sultan Osmanlı İmparatorluğu;
• Şehzade Mehmed (8 Mart 1605, İstanbul, Topkapı Sarayı II. Osman tarafından öldürüldü, 12 Ocak 1621, İstanbul, Topkapı Sarayı, Ahmed I Türbesi, Sultan Ahmed Camii'ne gömüldü) [8] [9] Muhtemelen Kösem'le [10] ]
• Şehzade Orhan (1609, İstanbul - 1612, İstanbul);
• Şehzade Cihangir (1609, İstanbul - 1609, İstanbul);
• Şehzade Selim (27 Haziran 1611, İstanbul, Davudpaşa Sarayı - 27 Temmuz 1611, İstanbul);
[11] • Sultan IV. Murad (27 Temmuz 1612, İstanbul - 8 Şubat 1640, İstanbul, Topkapı Sarayı, Ahmed I Türbe'ye gömülmüş, Sultan Ahmed Camii) Kösem ile birlikte [8] [12] [13] [14] Sultan Osmanlı Devleti;
• Şehzade Bayezid (16 Kasım - IV. Murat, 27 Temmuz 1635, İstanbul, Topkapı Sarayı, Ahmed Türbesi, Sultan Ahmed Camii'ne gömüldü) Mahfıruz'la; [8] [9]
• Şehzade Süleyman (1613, İstanbul - öldürüldü Mahfiruz [8] [9] veya Kösem [13] ile Şahin
Hasan (25 Kasım 1612, İstanbul - 1615, İstanbul IV. Murad tarafından 27 Temmuz 1635, İstanbul, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmed Camii'ne gömülmüş) İstanbul);
• Şehzade Hüseyin (Kasım 1613, İstanbul - 1622'den sonra İstanbul, Topkapı Sarayı, Mehmed III Mezarına gömülmüş, Ayasofya Camii) [8] [9]
• Şehzade Kasim (1614,
[8] [12] [13] [14] • Sultan İbrahim (5 Kasım 1615, Sultan II . Murad, IV. Murad tarafından öldürülmüş, 17 Şubat 1638, İstanbul, Topkapı Sarayı, Murad III Türbesi'ne Ada Sofya Camii'ne gömülmüş) İstanbul, 18 Ağustos 1648, İstanbul, Topkapı Sarayı, Mustafa I. Türbeye gömüldü, Ayasofya Camii, Kösem, [8] [12] [13] [14] Osmanlı İmparatorluğu Sultanı.
Kızlar

Ayşe Sultan (1606 - 1657, İstanbul, Ahmed I Türbesi, Sultan Ahmed Camisi ( Sultan Ahmet Camii), Ayşe Sultan (1606 - 1657 ), Köşem ile birlikte, Gevherhan Sultan (1605 - 1660, İstanbul, Ahmed Türbesi, Sultan Ahmed Camii'nde gömüldü) ), 13 Mart 1627'de ikinci olarak evlenen Damad Nasuh Paşa, 1 Mart 1632'de üçüncü olarak evlenen Damad Hafız Ahmed Paşa, 1637'de evli olan Damad Murtaza Paşa, Damat Vahiy Ahmed Paşa, Mart 1645'te beşinci olarak evlendi; Damad Voynuk Ahmed Paşa, 28 Şubat 1655'de altıncı evli ve Damad Abaza İbşir Mustafa Paşa ile evlendi;
• Fatma Sultan (1607 - 1670, İstanbul, Ahmed I Türbesi, Sultan Ahmed Camii'ne gömülmüş) Kösem'le; [13] [15]
• Hatice Sultan (1608 - 1610);
• Hanzade Sultanı (1609 - İstanbul, 21 Eylül 1650, İstanbul, Mustafa I. Türbesi, Ayasofya Camii'nde gömüldü) Kösem'le birlikte, [16] 1622'de Damat Bayram Paşa ile evlendi, 1622'de ve 1637-1638'de Vezir;
• Esma Sultan (1612 - 1612).
• Zahide Sultan (1613 - 1620);
• Öncelikle 1633 yılında evlenen Kösem'le birlikte Burnaz Atike Sultan (1614 - 1674, İstanbul, Mustafa Türbesi ve Ayasofya Camii'nde gömüldü), bazen Sultan ve Vezir'i bekleyen bir beyefendi olan Damad Hoca Sofu Kenan Paşa, İkinci olarak evlendi 1653, Damad Yusuf Paşa, Lord Büyük Falconer, Vezir 1652 ve Cdt. Tuna kale 1664-1666;
• Zeynep Sultan (1617 - 1619);
• Übeyde Sultan (1617 - 1675). 1642 evli, Damad Küçük Musa Paşa, 1640 yılında Vezir ve daha sonra Rumeli ve Bağdat Valisi.
Eski
Bugün Ahmed, çoğunlukla İslam mimarisinin başyapıtlarından biri olan Sultan Ahmed Camii'nin (Sultan Ahmet Camii olarak da bilinir) inşaatı için hatırlanıyor. Fatih'teki Cami çevresindeki alan bugünkü Sultanahmet'tir. İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda öldü ve ünlü caminin surlarının hemen dışında bir türbe içine gömüldü.
Popüler kültürde
2015 TV dizisi Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Ahmed I, Türk aktör Ekin Koç tarafından canlandırılmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?
- İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!
- Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi
- Miracın Delili Mescid-i Aksa..
- Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı
- Sebatay Sevi Kimdir?
- Yahudilik'te Mesih İnancı
- Süleyman Mabedinin Özellikleri
- Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?
- Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?
- Ahit Sandığının Özellikleri
- Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı
- Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat
- Hz Süleyman'ın Sarayı ve Belkıs
- Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a On Sorusu ve Cennet'ten Gelen Yüzük
- Hz. Davud'un Kılıcı
- Hz Davut'tan Kur'anı Kerimde Övgüyle Bahsedilirken Tanah'ta Zina ve Adam Öldürmeyle İtham Edilir!!!
- Talut-Calut Kıssası ve Kudüs'ün Fethi
- Vadedilmiş Topraklar Neresidir?
- Hz. Yuşa'nın Savaş Stratejisi
- Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...
- Hz . Yuşa ve Bel'am Bin Baura
- Hz. Yuşa'nın Eriha'nın Fethinde Suda Yürüme Mucizesi
- Hz. Musa'ya "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.
- İsrailoğulları'na Bıldırcın ve Kudret Helvası Nimeti Verildi de Yine Nankörlük Ettiler!
- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman