Ya Pargali İbrahim ve Şehzade Mustafa idam edilmezse (Osmanlı İmparatorluğu)

Karakterler:
Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566
yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunu 46 yıl boyunca yönetti ve topraklarını ikiye katladı. İstanbul İmparatorluğu için olduğu gibi, bu da İstanbul için yükselen bir dönemdi. Büyük mimar Sinan sayesinde günümüze kadar hayatta kalmış bu dönemde çok değerli binalar inşa edildi. Kent, yeni barajlar, su kemerleri ve çeşmeler, teolojik okullar (medrese), kervansaraylar, Türk hamamları, botanik bahçeleri ve köprüler dahil daha iyi bir planla restore edildi. Gözlem Galata Kulesi tarafından yapıldığı Haliç limanı, en yoğun limanlardan biri haline geldi. Bu dönemde yaptırılan önemli anıt ve camilerin bazıları: Süleymaniye Camii ve ekleri, Şehzadebaşı Camii ve tesisleri,
Hurrem Sultan (Roxelane)
Osmanlı tarihinde en güçlü ve etkileyici kadınlardan biriydi ve Çağlar boyunca kadınların sultanı olarak tanınmış bir isimdi. O, eşi Süleyman I. Osmanlı padişahı olarak hüküm sürece "Haseki Sultan" (Sultan'ın başı eşi) idi. Osmanlı İmparatorluğunun siyasetini kocası vasıtasıyla ele geçirdi ve imparatorluğun devlet işleri alanında aktif bir rol oynamıştır.
Pargalı İbrahim Paşa
Diplomatik cephede, İbrahim'in Batı Hıristiyanlıkla yaptığı çalışmaları tam bir başarıydı. Kendisini "Osmanlı İmparatorluğu'nun arkasındaki gerçek güç" olarak nitelendiren İbrahim, Katolik güçlerin liderleriyle olumlu görüşmeler yapmak için çeşitli taktikler kullandı. Venedikli diplomatlar, Süleyman'ın sobriquet'inde oynanan bir oyun olan "Kanuni İbrahim" olarak bile çağırıyorlardı. 1533'te, Charles V'i Macaristan'ı bir Osmanlı vasil devleti haline getirmeye ikna etti. 1535'te Francis I ile Fransa'ya Habsburglar aleyhine ortak eylem karşılığında Osmanlı İmparatorluğu'nda olumlu ticaret hakları veren anıtsal bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, ortak Franco-Osmanlı deniz manevralarına sahne olacaktı.
Süleyman'ın ordusunun yetenekli bir komutanı olan Sultan, Sultan'ın bulunduğu bir unvan kazandığında, İranlı Safevî İmparatorluğuna karşı yürütülen bir kampanya sırasında bir ihanet yüzünden sonunda lütuf kapıldı. Bu olay, Sadrazam olarak terfi ettikten on üç yıl sonra 1536'da infazı ile sonuçlanan bir dizi olay başlattı. İbrahim Paşa'nın, özellikle Sehzade Mustafa'nın sebebine yaptığı geçmiş destekten dolayı egemenlik üzerindeki Hurrem Sultan'ın (Rokelana, padişahın eşi) nüfuzunun bir mağduru olduğu ileri sürülmüştür. Süleyman'ın ilk Oğlu ve mirasçısı olan Roxelana tarafından harekete geçirilen bir seri araziden 6 Ekim 1533'te babası tarafından boğularak tahttan tahta geçti.
Süleyman, hükümdarlığı boyunca İbrahim'in hayatını almayacağına yemin ettiğinden, İstanbul'da bir cami yaptırarak yemini almasına izin veren bir fetvayı aldı. İbrahim'in idam edilmesinden bir hafta önce fetva ilan etti ve son hareketten önce yedi kez yanında yedi; böylece hayat boyu arkadaşına ülkeden kaçma veya padişahın hayatını almaya başladı. Daha sonra İbrahim'in mektuplarında durumun kusursuz bir şekilde farkında olduğunu ancak yine de Süleyman'a bağlı kalmaya karar verdiğini keşfetti.
Süleyman daha sonra İbrahim'in infazından ve karakterinin dramatik bir şekilde değişmesinden büyük bir üzüntü duyduğunda, yönetimin günlük işlerinden tamamen uzaklaştı. Pişmanlıkları yirmi yıldan sonra bile dostluk ve arkadaşlar arasındaki sevgi ve güven konularını sürekli olarak vurgulayan ve genellikle İbrahim'e benzeyen karakter özelliklerini vurgulayan şiirlerinde yansıtılır.
Şehzade Mustafa
Mustafa, 1515 yılında Manisa'da I. Süleyman ve eşi Mahidevran Sultan'a, Süleyman hala prens iken dünyaya geldi. Mustafa, hayatının çok başlarından beri babasıyla olan ilişkisinde sorunlar yaşıyordu. O ilk oğlu ve bu nedenle tahtın vârisi idi, fakat bazı tarihçilere göre babası, Mustafa'nın Süleyman'ın en ünlü Hürrem Sultanının oğlu olan Şehzade Mehmed'in daha küçük kardeşi Şehzade Mehmed'ten daha çok ilgilendi. Eşleri ve yasal karısı. Süleyman gençlere daha fazla fırsat yarattı ve onu taht için hazırladığı göründü.
Süleyman'ın Fars kampanyası sırasında ordu bir süre Ereğli'ye yerleşti. Süleyman'ın ordusu Ereğli'de iken, Rüstem Paşa Mustafa'ya babasının ordusuna katılmak için teklifte bulundu.
Mustafa, Rüstem Paşa'nın teklifini kabul etti ve ordusunu babasının katılması için bir araya getirdi. Süleyman bunu bir tehdit olarak gördü ve oğlunun infaz edilmesini emretti. Mustafa, babasının çadırına onunla buluşmak için girdiğinde, Süleyman'ın muhafızları Mustafa'ya saldırdı ve uzun süren bir mücadeleden sonra onu bir yaylı tel kullanarak öldürdüler.
Prensin ölümünden sonra, Mustafa yeniçeri ve Anadolu askeri Süleyman'ın kararını protesto etti. Mustafa'nın ordusu idamın haksız olduğunu tespit ettiler, çünkü idamın sebebinin Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın politik manevralarından kaynaklandığına inandılar. Yeniçeri, Mustafa'yı, Osmanlı geleneği ve Mustafa'nın savaşçı olarak başarısı nedeniyle destekledi.
Bağlantıyı görüyorum. İbrahim ve Mustafa, Süleyman tarafından öldürüldü, çünkü İbrahim ile Mustafa'nın Süleyman'a ihanet ettiğini duydu. Her ikisi de yanıldı. Bence Hurrem Sultan Süleyman'ı beyin yıkadı.
Neyse, Paragialı İbrahim Paşa idam edilmezse, ne olmuştu? İşine çok iyi geçti, ama "ego" onu öldürdü. İbrahim idamından sonra Osmanlı İmparatorluğu zayıfladı. İbrahim yaşasa, Rüstem Paşa'dan daha fazla güç kazanırdı, aynı zamanda daha doğru kararlar vermişti.
Mustafa da yaşar mıydı, çünkü İbrahim Mustafa'yı tanıyordu ve her zaman kendi sorunlarını çözmeye çalıştı. Acaba İbrahim Roxelana'yı öldürseydi o zamanlar ne olurdu? O zaman Süleyman, Hürrem Sultan tarafından beyin yıkama değil, açık görüş sahibi olurdu.

Kanuni Sultan Süleyman

Süleyman I (Osmanlı Türkçesi: I. Süleyman, Kanunî Sultan Süleyman veya Muhteşem Süleyman; 6 Kasım 1494 - 6 Eylül 1566), Batıda Muhteşem Süleyman ve "Kanuni" ) 1520'den 1566'da Osmanlı İmparatorluğunun onuncu ve en uzun hükümdarlık padişahıydı. Osmanlı Devleti idaresi altında 15-25 milyon insanı yönetti.
Süleyman, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik, askeri ve siyasi gücünün zirvesine başkanlık ederek, 16. yüzyıl Avrupa'nın önde gelen bir hükümdarı oldu. 1529'da Viyana Kuşatması'nda fethler kontrol edilmeden önce Süleyman, şahsen Osmanlı ordularını Belgrad ve Rodos'un Hıristiyan kalelerini ve Macaristan'ın büyük bölümünü fethediyor. Ortadoğu'yu Safevilerle ve Cezayir kadar uzakta olan Kuzey Afrika'nın geniş alanlarıyla çatışmasına katmıştır. Onun egemenliği altındaki Osmanlı filosu, Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Basra Körfezi'ndeki denizlere egemen oldu.
Genişleyen bir imparatorluğun başında, Süleyman kişisel olarak topluma, eğitim, vergilendirme ve ceza hukukuna ilişkin önemli yasama değişikliklerini başlattı. İmparatorluğun baş yargıcı resmi Ebussuud Efendi ile birlikte yürüttüğü reformlar, Osmanlı hukukunun iki biçimi arasındaki ilişkiyi uyumlu hale getirdi; Sultanî (Kanun) ve dini (şeriat). Seçkin bir şair ve kuyumcu; Osmanlı geleneği ile Osmanlı İmparatorluğu'nun "Altın" çağını denetleyen büyük bir patron oldu ve Süleyman, Osmanlı geleneğini bozdu. Rusyalı bir Hıristiyan olan Harem'ten bir kadın olan Hürrem Sultan ile evlendi. İslam'a çevrilen ve Batı'da Roxelana adıyla ünlenen kimliği var. Onların oğlu Selim, 56 yıl hükmetmesinden sonra 1566'da ölümünden sonra Süleyman'la başardı. Süleyman'ın önceki mirasçıları Mehmed ve Mustafa'yı, birincisi çiçek hastalığından, diğerleri ise padişahın emrine 13 yıl önce boğularak ölmüştü. Diğer oğlu Bayezid 1561'de Süleyman'ın emirleri üzerine, dört oğluyla birlikte isyan etmesi üzerine idam edildi. Araştırmacılar, ölümünden sonra imparatorluğun çöktüğünü artık düşünmese de, Süleyman'ın saltanatının sonu hala sık sık Osmanlı tarihinde bir havza olarak nitelendiriliyor.
Süleyman'tan yıllar sonra imparatorluk, sık sık Osmanlı İmparatorluğu'nun Dönüşümü olarak anılan bir dönemde önemli siyasi, kurumsal ve ekonomik değişiklikler yaşamaya başladı.
Alternatif isimler ve ünvanlar
Batıda olduğu gibi Muhteşem Süleyman (محتشم سليمان Muḥonderful Süleymân), Birinci Süleyman (سلطان سليمان أول Sulṭān Süleymân-ı Evvel) ve Yasaya Aykırı Süleyman (قانونی سلطان سليمان Ḳānūnī Sulṭān Süleymân ) Osmanlı hukuk sisteminde yaptığı reform nedeniyle. [10]
Kanunî'nin ilk kez Süleyman'ın bir örneği olarak geldiği belli değil. Onaltıncı ve Onyedinci yüzyıl Osmanlı kaynakları tamamen bulunmamaktadır ve on sekizinci yüzyılın başlarından kalmış olabilir.
Erken hayat
Süleyman, Karadeniz'in doğu kıyısı boyunca Trabzon'da, muhtemelen 6 Kasım 1494'de Şehzade Selim'e (daha sonra Selim'e), bu tarihe kesin kesin olarak bilinmediği halde doğdu. Annesi Hafsa Sultan, 1534'te hayatını kaybeden İslam'a döndü. Yedi yaşında, Süleyman İstanbul'daki imparatorluk Topkapı Sarayı'ndaki (modern İstanbul) bilim, tarih, edebiyat, teoloji ve askeri taktik okumaya gönderildi. Genç bir adam olarak sonradan en güvenilir danışmanlarından biri haline gelen Pargalı İbrahim'le arkadaşlaştı. On yedi yaşından itibaren Edirne'de kısa süreli görev yapan ilk Kaffa (Theodosia) valiliğine atandıktan sonra Manisa'ya atandı. .
Katılma
Babası Selim (Ben 1512-1520) öldükten sonra Süleyman İstanbul'a girdi ve onuncu Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Süleyman'ın üyeliğini takip eden birkaç hafta sonra yaptığı erken açıklama, Venedik elçisi Bartolomeo Contarini tarafından sağlandı: "Padişah, yalnızca 25 yaşında, aslında uzun boylu ve ince fakat sert ve ince ve kemikli bir yüzü vardır. Yüz saçları belirgindir ancak zar zor.Sultan, samimi ve iyi mizaha sahip görünür Söylentilere göre Süleyman adlandırılır, okumaya, bilgili ve iyi yargılar gösterir. "Bazı tarihçiler gençliğinde Süleyman'ın İskender'e hayran olduğunu iddia etmektedirler. İskender'in doğu ve batı kapsayacak bir dünya imparatorluğu kurma vizyonundan etkilendiğini,
Askeri kampanyalar
Avrupa'da
fethi Babasını takiben, Süleyman bir dizi askeri fethi başlattı ve sonunda 1521'de Şam'ın Osmanlı tarafından atanmış valisinin baş gösterdiği ayaklanmayı bastırdı. Süleyman yakında Belgrad'ın Macaristan Krallığı'ndan fethi için hazırlıklar yaptı Onun büyükbabası Mehmed II, John Hunyadi'nin bölgedeki güçlü savunmasından dolayı başaramadı. Yakalanması, Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar ve Bizanslılar'ın yenilgisini takiben, Avrupa'da daha fazla Osmanlı kazanımı engelleyebilecek tek mürettebat olan Macarlar ve Hırvatlar'ın kaldırılmasında yaşamsal önem taşıyordu. Süleyman Belgrad'ı kuşattı ve Tuna'daki bir adadan bir dizi ağır bombardıman başlattı. Sadece 700 kişilik garnizonlu ve Macaristan'dan yardım almayan Belgrad,
Hristiyanlığın önemli kalelerindeki düşüş, Avrupa'da korku yaymaktaydı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a gönderdiği büyükelçinin "Belgrad'ın yakalanması Macaristan'ı sarstığı dramatik olayların kökenindeydi ve Kral Louis'in ölümüne, Transylvania'nın işgali altındaki Buda'nın yakalanmasına, Gelişmekte olan bir krallığın yıkımı ve komşu ülkelerin korkusu aynı kaderi çekeceklerini ... "
Macaristan ve Avusturya'ya giden yol açıktı, ancak Süleyman, dikkatini, Şövalyeler Hastanesi'nin ana üssü olan Doğu Akdeniz'in Rodos adasına çevirdi. 1522 yılının yazında, babasından miras kalan büyük donanmanın avantajından yararlanan Süleyman, Şahsen adanın karşısında bir noktaya kadar Küçük Asya'da 100.000 kişilik bir orduyla liderlik ederken, yaklaşık 400 gemi ile Rodos'a bir armada gönderdi. Süleyman burada inşa etti. Osmanlı Donanması için bir üs olarak hizmet veren büyük bir sur, Marmaris Kalesi. Beş ay süren Rhodes kuşatmasını (1522) acımasızca takip eden Rodos, İmparatorluğa teslim oldu ve Süleyman, Rodos Şövalyelerinin ayrılmasına izin verdi.
Macaristan ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler bozulduğunda, Süleyman Orta Avrupa'daki kampanyasına yeniden başladı ve 29 Ağustos 1526'da Mohács Savaşı'nda Macaristan'ın (1506-26) II. Louis'i mağlup etti. Macar direnişi çöktü ve Orta Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu üstün bir güç haline geldi. Süleyman'ın cansız bedeniyle karşılaşan Süleyman'ın "Ben ona karşı gerçekten silah çıkardım; Hayatın ve lakaplı kişilerin tatlarını tadına bakmadan bu yüzden kesilmelerini diler "dedi. Süleyman Macaristan'da kampanya yaparken, Orta Anadolu'daki Türkmen kabileleri Kalender Çelebi'nin önderliğince ayaklanıyorlardı.
Bazı Macar soylular komşu Avusturya'nın hükümdarı olan ve evlilikle Louis II'nin ailesine bağlanan Ferdinand'ın, Louis, mirasçıları olmadan öldürülürse, Habsburg'un Macar tahtını alacağına dair önceki anlaşmalara dayanarak, Macaristan Kralı olmak.
Bununla birlikte, diğer soylular Süleyman tarafından desteklenen asil John Zápolya'ya döndü. Charles V ve kardeşi Ferdinand ve ben, Habsburglar Buda'yı tekrar işgal edip Macaristan'ı ellerinde tuttu. Süleyman, 1529'da tepki göstererek Tuna vadisinden geçerek, Buda'nın kontrolünü eline aldı; Sonraki güzlerinde güçleri Viyana'ya kuşattı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun en iddialı seferi ve Batı'ya sürülmesinin öncüsü idi. 16.000 erkeğin güçlendirilmiş bir garnizonu ile Avusturyalılar, 20. yüzyıla kadar süren acı bir Osmanlı-Habsburg rekabetinin tohumlarını ekip Süleyman'a ilk yenilgiyi uyguladılar. [Atıfta bulunulmamış] Viyana'yı fethetmek için yaptığı ikinci girişim, 1532'de Osmanlı güçleri Güns kuşatması ile ertelenmiş ve Viyana'ya ulaşamamıştı. Her iki durumda da, Osmanlı ordusu kötü hava koşullarına maruz kalmış ve onları zorunlu kuşatma araçlarının arkasında bırakmaya zorlamış ve aşırı gerilmiş tedarik hatları tarafından engellenmiştir.
1540'lara gelindiğinde, Macaristan'daki çatışmanın yenilenmesi Süleyman'ı Viyana'da yaşanan yenilgiyi geri çekme fırsatı ile sundu. 1541'de Habsburglar Buda'ya kuşatılmaya çalışıldı, ancak itildi ve daha sonra 1541'de ve 1544'de iki ardıl kampanyada Osmanlılar tarafından daha fazla sayıda Habsburg kalesi ele geçirildi [28] Ferdinand ve Charles, beş yıllığına aşağılanmaya mahkum edildi. Süleyman ile antlaşma Ferdinand, Macaristan Krallığı iddiasını reddetti ve kontrol etmeye devam ettiği Macar toprakları için Sultan'a sabit bir yıllık toplam ödemek zorunda kaldı. Daha sembolik önemi olan antlaşma, Charles V'e 'İmparator' değil 'İspanya Kralı' olarak atıf yaptı ve önde gelen Süleyman'ın gerçek Caesar'ı tanımlaması için önermişti.
Ana Avrupalı rakipleri yumuşatıp,
Osmanlı-Safevi Savaşı
Süleyman Avrupa sınırlarını stabilize etti ve şimdi dikkatini İran'ın Şii Safevi hanedanının mevcut tehdidine çevirdi. Özellikle iki olay, gerginliklerin tekrarlamasını hızlandırmaktı. Önce Şah Tahmasp Süleyman'ın sadıklığına öldürülen Süleyman'ın şahıyla değiştirilen Bağdat valisi ve ikincisi Bitlis valisi Safavids'e bağlılıklarını bozdu ve yemin etti. Bunun üzerine Süleyman 1533 yılında Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa, doğu Anadolu'da Küçük bir orduya yöneldi ve burada Bitlis'i geri aldı ve Tabriz'i direnmeksizin işgal etti. 1534'te İbrahim'e katılan Süleyman, İran'a doğru bir adım attı, yalnızca Şah'yı feda eden bir sahaya bakmak yerine toprağı kurban bulmak için,
Süleyman, Şah'yı bir kez ve herkes için yenmeye çalışırken, 1548-1549'da ikinci bir kampanyaya başladı. Tahmasp, daha önceki girişiminde olduğu gibi, Osmanlı ordusuyla çatışmayı önledi ve bunun yerine, süreçte sert toprak taktiklerini kullanarak ve Osmanlı ordusunu Kafkasya'nın zorlu kışına maruz bırakarak geri çekmeyi seçti. Süleyman, kampanyayı Tebriz'de ve Urmiye bölgesinde, Van eyaletinde kalıcı bir varlık olarak, Azerbaycan'ın batı yarısı ve Gürcistan'daki bazı kaleleri kontrol eden geçici Osmanlı kazançlarıyla terk etti.
1553 yılında Süleyman, Şah aleyhindeki üçüncü ve son kampanyasına başladı. Erzurum'da Şah'ın oğlu olan toprakları kaybetmiş olan Süleyman, Erzurum'u tekrar ele geçirerek, Yukarı Fırat'ı geçerek ve Pers bölgelerine çöp atarak misilleme yaptı. Şah'ın ordusu, Osmanlı'dan kaçınma stratejisine devam
etti ve bu da hiçbir ordunun önemli bir kazanç elde etmediği bir çıkmaza neden oldu. 1554 yılında, Süleyman'ın Asya'daki kampanyalarını sonuçlandırmak için bir anlaşma imzalandı. Antlaşmanın bir kısmı Tebriz'in dönüşünü içerdi ve doğruladı ancak Bağdat, alt Fırat ve Dicle ağzı olan Mezopotamya'nın yanısıra Basra Körfezi'nin bir parçası oldu. Şah, Osmanlı topraklarındaki baskınları sona erdirme sözü verdi. [Alıntı gerekli]
Hint Okyanusunda Yapılan Kampanyalar 1518
yılından beri Hint Okyanusu'nda Osmanlı gemileri geziyorlardı. Hadim Süleyman Paşa, Seydi Ali Reis ve Kurtoğlu Hızır Reis gibi Osmanlı Amiralleri, Mughal imparatorluklarının Thatta, Surat ve Janjira limanlarına uğradı. . Mughal İmparatoru Akbar'ın kendisinin Kanuni Sultan Süleyman ile altı belge alışverişinde bulunduğu biliniyor.
Hint Okyanusunda Süleyman, onları kaldırmak ve Hindistan ile ticareti yeniden kurmak için Portekiz'e karşı çeşitli deniz kampanyalarına öncülük etti. Yemen'de bulunan Aden, modern Hindistan'ın ve Pakistan'ın batı sahillerindeki Portekiz mallarına karşı bir baskın için bir Osmanlı üssü sağlamak amacıyla 1538'de Osmanlılar tarafından yakalandı. [38] Hindistan'a doğru yola çıkan Osmanlılar, Eylül 1538'de Diu Kuşatması'nda Portekizlilere karşı başarısız oldular, daha sonra Aden'e geri döndüler ve 100 adet topçu silahıyla kenti güçlendirdiler. Bu merkezden, Süleyman Paşa da Yaman'ın bütün ülkesini ele geçirmeyi başarmış, ayrıca Sana'a'yı da almıştır. [38] Ancak Aden, Osmanlı aleyhine yükseldi ve onun yerine Portekizce'yi davet etti; böylece Portekiz, Aden'in Yakalanması'ndaki Piri Reis'in eline geçene kadar (1548) şehri kontrol altına aldı.
Kızıldeniz'in güçlü kontrolü ile Süleyman, Hint ticaret yollarının kontrolünü Portekizce başarıyla tartışmayı başardı ve 16. yüzyılda Güney Asya'daki Mughal İmparatorluğu ile ciddi düzeyde ticaret sürdürdü. [40] Amiral Piri Reis, 1552 yılında Müslüman Yakalamayı başararak Hint Okyanusunda bir Osmanlı donanmasına öncülük etti. 1526'dan
1543 yılına kadar Suileman, Fahiş sırasında Ahmed ibn İbrahim Gazi tarafından yönetilen Somali Adal Saltanatı'nda savaşmak üzere 900'den fazla Türk askerini konuşturdu. Abyssinia'nın İlk Ajur-Portekiz savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu, 1559'da zayıflamış olan Adal Saltanatını kendi alanına alacaktı. Bu genişleme Somali'deki Osmanlı hâkimiyetini ve Afrika'nın Boynuzunu babaladı.
1564'te Süleyman, Aceh'den (modern Endonezya'daki Sumatra'da bir sultanter) bir elçilik aldı ve Portekizlilere Osmanlı desteğini istedi. Sonuç olarak, Açeh'e kapsamlı bir askeri destek sağlayabilen bir Osmanlı seferi başlatıldı.
Batı Avrupa ülkelerinin yeni deniz ticaret yollarının keşfedilmesi, Osmanlı ticaret tekeline engel olmasına izin verdi. Portekiz'in, 1488'de Umut Burnunun keşfedilmesi, 16. yüzyılda Hint Okyanusunda bir dizi Osmanlı-Portekiz deniz savaşı başlattı. Ajuran Sultanlığı, Osmanlı düzenini takip eden ve böylece Portekiz için ekonomik bağımsızlık tavrını ilan eden yeni bir para basarak Hint Okyanusunda Portekiz ekonomik tekeline meydan okudu.
Akdeniz ve Kuzey Afrika
Sureiman, topraklar üzerindeki fetihlerini pekiştirdi ve Korona'nın Kalesi'nin modern Yunanlı Yarımadası Kalesi'nin Charles V'in amiri olan Andrea Doria tarafından kaybedildiğini haberiyle selamladı. Doğu Akdeniz'de İspanyolların varlığı, Charles V'nin bölgedeki Osmanlı hakimiyetine rakip olma niyetinin erken bir göstergesi olarak gören Süleyman ile ilgiliydi. Süleyman, Akdeniz'de deniz üstünlüğünü yeniden gündeme getirme ihtiyacını bilerek, Avrupalılar tarafından Barbarossa olarak bilinen Khair ad Din adında istisnai bir deniz komutanı atadı. Başkomutan atandıktan sonra, Barbarossa, Osmanlı donanmasının diğer tüm Akdeniz ülkelerinin sayısıyla eşit olduğu ölçüde, Osmanlı donanmasını yeniden inşa etmekle suçlandı.
1535'te,
Fas'ın doğusunda, Kuzey Afrika'daki muazzam Müslüman toprakları eklendi. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir'in barbar devletleri, Süleyman'ın V. Charles'la olan çatışmasının öncüsü olarak hizmet eden imparatorluğun özerk eyaletleri haline geldi. Bu saldırı, 1541'de Türkleri durdurdu. [45] Bundan sonra Kuzey Afrika'daki Korsan korsanlar tarafından devam eden korsanlık, İspanya'ya karşı savaşlar bağlamında görülebilir. Kısa bir süre Osmanlı'nın genişlemesi, Akdeniz'de deniz hakimiyetini garantiliyor. [Kaynak belirtilmeli]
1542'de ortak bir Habsburg düşmanı ile karşı karşıya olan Francis, Franco-Osmanlı ittifakını yenilemeye çalıştı. Sonuç olarak, Süleyman, Batı Akdeniz'de Fransızlara yardım etmek için Barbarossa'nın altında 100 kadırga [46] gönderdi. Barbarossa Francis'in Toulon'u Osmanlı amiralinin deniz merkezi haline getirdiği Fransa'ya ulaşmadan önce Napoli ve Sicilya sahillerini yağmaladı. Barbarossa 1543'te Nice'e saldırdı ve onu yakaladı. 1544'te Francis I ile Charles V arasındaki bir barış Fransa ile Osmanlı
İmparatorluğu arasındaki ittifakı geçici olarak sona erdirdi. Akdeniz'in başka yerlerinde Şövalyeler Hastaneleri yeniden kurulduğunda, 1530'da Malta Şövalyeleri olarak kurulan Müslüman gemilere karşı yaptıkları harekat, Şövalyeleri Malta'dan kurtarmak için başka bir devasa ordu oluşturan Osmanlı heyecanını hızla çekti. Osmanlılar, Malta'yı 1565'te istila ederek, 18 Mayıs'ta başlayan ve 8 Eylül'e kadar süren Malta'nın Büyük Kuşatması'nı üstlenmişler ve St. Michael ve St. George Meydanında Matteo Perez d'Aleccio'nun freskolarında canlı bir şekilde tasvir edildi. İlk bakışta bunun, Rodos'daki savaşın tekrarlanması olacağı ve Malta'nın şehirlerinin çoğunun yok edildiği ve Şövalyelerin yarısının savaşta yarısının öldüğü görülüyordu; Ancak İspanya'dan bir yardım gücü savaşa girerek 10,000 Osmanlı birliklerinin kaybedilmesine ve yerel Malta vatandaşının zaferine neden oldu. Şehirlerin yıkıldığı ve Şövalyelerin yarısı savaşta öldürüldü; Ancak İspanya'dan bir yardım gücü savaşa girerek 10,000 Osmanlı birliklerinin kaybedilmesine ve yerel Malta vatandaşının zaferine neden oldu. Şehirlerin yıkıldığı ve Şövalyelerin yarısı savaşta öldürüldü; Ancak İspanya'dan bir yardım gücü savaşa girerek 10,000 Osmanlı birliklerinin kaybedilmesine ve yerel Malta vatandaşının zaferine neden oldu.
İdari reformlar
Sultan Süleyman Batı'da "Muhteşem" olarak bilinirken, her zaman Kanuni Süleyman ya da "Yasaya Aykırı" (قانونی) kendi Osmanlı konularına bağlıydı. Tarihçi Lord Kinross, "Yalnızca büyük bir askeri kampçı değil, babası ve büyükbabası olan kılıç da onun önündeydi, aynı zamanda bir adam olarak da onlardan farklıydı. Halkının gözünde yüksek fikirli bir egemen ve adaleti büyük bir üs olarak gözler önüne sermiş büyük bir yasa koyucuydu "[48] İmparatorluğun geçersiz kanunları, İslam'ın ilahi kanunları olarak Sultan'ın değiştirme yetkilerinin dışında olan Şeriat ya da Kutsal Yasadır. Yine de Kanunlar olarak bilinen farklı bir yasa alanı (قانون, kanuni mevzuat) Süleyman'ın " Ceza kanunu, arazi mülkiyeti ve vergilendirme alanlarını kapsayacak.
Kendisinden önceki dokuz Osmanlı padişahının verdiği tüm kararları topladı. Tekrarlanan ifadeleri ortadan kaldırdıktan ve çelişkili ifadeler arasında seçim yaptıktan sonra İslam'ın temel yasalarını ihlal etmemeye dikkat ederek tek bir yasal kod yayınladı. [50] Bu çerçevede Süleyman, Müftüsü Ebussuud tarafından desteklenerek, mevzuatın hızla değişen bir imparatorluğa uyum sağlama yönünde reform yapmaya çalıştığını belirtti. Kanun kanunları nihai formuna geldiğinde kanunlar kanun kanuni Osmanî (قانون عثمانی) veya "Osmanlı kanunları" olarak anılmaya başlandı. Süleyman'ın yasal kodu üç yüz yıldan fazla sürdü.
Süleyman, rayas'ın durumuna özellikle dikkat etti, Sipahilerin topraklarında çalışan Hıristiyan haklar. Kanune Raya ya da "Rayas Yasası", Rayas tarafından ödenmesi gereken vergiler ve vergilere ilişkin kanun reformu yaparak, Kıbrıslı Rumların reformlara fayda sağlamak için Türk topraklarında göç edecekleri ölçüde serflik üstünde statülerini yükseltti. ]] Padişah, yüzyıllar boyu imparatorluğunun Yahudi mahiyetlerini korumak için de bir rol oynamıştır. En yakın doktoru ve diş hekimi olan İspanyol Yahudi Musa Hamon'un önerisi üzerine Padişah, 1553 yılının sonlarında ya da 1554'te, Yahudilere karşı kan iddialarını resmen kınayan bir firari (فرمان) yayınladı.
Ayrıca, Süleyman, özel suçlar için bir dizi para cezası öngören yeni ölüm cezası ve polis mevzuatı çıkardı; bunun yanı sıra, ölüm veya mutilasyon gerektiren durumları azalttı. Vergilendirme alanında, Hayvanlar, madenler, ticaret karları ve ithalat-ihracat vergileri de dahil olmak üzere çeşitli mal ve ürünler üzerine vergi alındı.
Cezaya düşen yetkililerin vergilerine ek olarak, Sultan tarafından topraklarına ve mülklerine el koyması muhtemeldir. Eğitim, Sultan için bir başka önemli alan olmuştur. Camilere bağlanan ve dini vakıflar tarafından finanse edilen okullar, zamanın Hıristiyan ülkelerinden önce Müslüman çocuklara büyük ölçüde ücretsiz eğitim verdi. [54] Başkenti Süleyman, mekteblerin sayısını (مكتب, ilkokullar) on dört'e yükseltti; öğretmenlere İslam'ın ilkelerini okumak ve yazmak için öğretti. Daha fazla eğitim almak isteyen gençler, gramer, metafizik, felsefe, astronomi ve astrolojiyi içeren sekiz medrese (مدرسه, kolej) birine geçebilir.
Daha yüksek medreseler, mezunları imam haline gelen (üniversite sahibi) veya öğretmenlik yapan üniversite statüsünün eğitimini sağladı. Eğitim merkezleri sıklıkla cami avlularını çevreleyen birçok yapıdan biriydi, diğerleri kütüphaneler, banyolar, çorba mutfakları, konutlar ve hastaneleri halkın yararına kullandı. [55]
Kültürel başarılar Süleyman'ın
himayesinde, Osmanlı İmparatorluğu kültürel gelişiminin altın çağına girdi. Topkapı Sarayı İmparatorluk koltuğuna yüzlerce imparatorluk sanatı dini topluluğu (اهل حرف Ehl-i Hiref, "Yetenekli Topluluk" adı verildi) uygulandı. Çıraklık bittikten sonra, sanatçılar ve ustalar alanlarında dereceye girebilirler ve üç ayda bir yıllık taksitte orantılı ücret ödemişlerdir. Hayatta kalan bordro kayıtları Süleyman'ın sanata verdiği desteğin genişliğine tanıklık ediyor, en eski dokümanlar 1526 listeden 600'e yakın üyeyle 40 topluluktan oluşuyor. Ehl-i Hiref imparatorluğun en yetenekli esnafını hem İslam dünyasından hem de Avrupa'daki son fethedilen topraklardan Sultan'ın mahkemesine çekerek Arap, Türk ve Avrupa kültürlerinin bir karışımını çekti. [56] Mahkemede görev yapan esnaflar ressamlar, kitap bağlayıcılar, kürkçüler, kuyumcular ve kuyumculardı.
Önceki hükümdarlar Fars kültüründen etkilenmişken (Süleyman'ın babası Selim, Farsça şiir yazmışlardı), Süleyman'ın sanat himayesi Osmanlı İmparatorluğunun kendi sanatsal mirasını öne sürdüğünü gördü.
Süleyman kendisi başarılı bir şair, Takhallus (nom de plume) Muhibbi (محبی, "Lover") altında Farsça ve Türkçe yazma. Süleyman'ın ayetlerinin bazıları, meşhur Herkesin aynı anlamı amaçladığı gibi Türkçe atasözü haline gelmiştir, ancak çoğu hikayenin versiyonudur. Genç oğlu Mehmed 1543'de öldüğünde, yılın anısına hareketli bir kronogram yazdı: Sultan Mehmed, prensler arasında hakimiyetsizdi. Süleyman'ın kendi eserine ek olarak, Fuzuli ve Baki'nin de aralarında bulunduğu Süleyman'ın egemenliği sırasında edebi dünyayı canlandıran birçok yetenek vardır. Edebiyat tarihçisi EJW Gibb, "hiçbir zaman, Türkiye'de bile olsa, bu Sultan'ın hükümdarlığından ziyade şiire daha fazla cesaret verildiğini" gözlemledi.
Süleyman'ın en ünlü ayeti şöyledir:
Halk servet ve iktidarın en büyük kaderi olduğunu düşünür,
Ancak bu dünyada bir sağlık büyüsü en iyi devlettir.
Erkekler egemenlik dediğimiz şey, dünyevi bir çekişme ve sürekli bir savaştır;
Tanrıya ibadet en yüksek taht olan, tüm mülklerin en mutludur.
Süleyman, imparatorluğunda bir dizi anıtsal mimari gelişme sergilemekten de övgüyle söz etti. Sultan, köprüler, camiler, saraylar ve çeşitli hayırsever ve sosyal kuruluşlar da dahil olmak üzere bir dizi projeyle İstanbul'u İslam medeniyetinin merkezi haline getirmeye çalışıyordu.
Bunların en büyüğü Osmanlı mimarisinin zirveye ulaştığı Sultan'ın baş mimarı Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Sinan, imparatorluğun her yerinde, iki şaheseri de dahil olmak üzere üç yüzü aşkın anıttan sorumlu oldu;
Süleymaniye ve Selimiye camileri - Süleymaniye'nin oğlu Selim'in döneminde Edirne'de Adrianople'de inşa edilmiştir . Süleyman ayrıca Kudüs'teki Kaya Kubbesini ve Kudüs surlarını (Kudüs Eski Kenti'nin mevcut duvarları) restore etti, Mekke'deki Kabe'yi yeniledi ve Şam'da bir kompleks inşa etti.
Kişisel yaşam
Eşleri
Süleyman Bilinen iki eşlerinden vardı:
(. M 1512/14) • Mahidevran, [62] [63] Bir Çerkez veya Arnavut
• (ayrıca Roxelana olarak bilinir) Hürrem Sultan (m 1531)., Süleyman cariyesi ve sonraki yasal eşi Ve muhtemelen bir Ruthen Ortodoks rahibinin kızı Haseki Sultan. [64]
Sayı
: Süleyman dahil onun eşlerinden ile birkaç çocuk vardı
Sons
(Sultan emriyle 1553 yılında öldürülen) 1515 doğumlu, Mahidevran ile oğul - Şehzade Mustafa
• Şehzade Mehmed - Hürrem ile oğlu 1521 doğumlu (1543 yılında öldü)
• Şehzade Abdullah - oğul Hürrem [65] veya Mahidevran [66] doğar 1523 (1525'te öldü)
• Sultan II. Selim - 1524 doğumlu Hürrem'le
oğlu • Şehzade Bayezid - oğlu Hürrem ile birlikte,
Şehzade Cihangir - Şehzade Cihangir - 1531 doğumlu
Hürrem'le birlikte oğlu ( 1553'te öldü) Kızlar
Mihrimah Sultan - 1522 doğumlu Hürrem'le kızı (1578'de öldü) ( 1578'de öldü) )
• Raziye Sultan - anne
bilinmiyor Hürrem Sultan
Süleyman ile olan ilişki, daha sonra Polonya'nın bir parçası olan Ruthenia'dan bir harem kızı olan Hürrem Sultan ile doluydu. Batılı diplomatlar, saray hakkındaki dedikodulara dikkat çekerek Ruthen kökenlerine atıfta bulunan "Russelazie" ya da "Roxelana" olarak adlandırdı. [67] Ortodoks bir rahibin kızı, [34] Kırım'dan Tatarlar tarafından yakalandı, İstanbul'da bir köle olarak satıldı ve sonunda Harem saflarına yükselerek Süleyman'ın favorisi oldu. Dolayısıyla, iki yüzyılın Osmanlı geleneğiyle parlayan eski bir rahip, sarayın ve şehrin gözlemcilerinin şaşkınlığından çok, Sultan'ın yasal karısı olmuştur. [68] Hürrem Sultan'ın hayatının geri kalanında mahkemede yanında kalmasına izin vererek, emperyal mirasçıların yaşları geldiğinde İmparatorluğun uzak bölgelerindeki vilayetlerini yöneten cumhurbaşkanı ile birlikte gönderileceklerini, Yavruları tahta geçmedikçe asla geri dönemezler. [69]
Muhibbi, Sultan Süleyman, kalem adıyla Hürrem Sultan için şu şiiri besteledi: Yalnız mihrabımın artısı, servetim,
aşkım, ay ışığım.
En samimi dostum, benim güvenim, benim varlığım, Sultanım, benim tek sevgim.
En güzelleri arasında güzel ...
Benim bahar, benim neşeli karşılaştığı aşkım, gündüz, hayatım, gülme yaprak ...
Benim bitkiler, benim tatlı gülüm, tek tek ... bu odada sıkıntı beni değil
My İstanbul, benim karaman, yeryüzü benim Anadolu bölgesinin
My Badakhshan, benim Bağdat ve Horasan
güzel saç Kadınım, eğimli kaş aşkım, elem dolu gözleri aşkım ...
hep senin övmek edeceğiz
Ben, eziyet kalbin aşığı, muhibbi Gözlerin yaşadığı gözlerin, ben de mutluyum. [70]
Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Benim yerim Anadolu Benim Badakhşan, Bağdat ve Horasan Güzel saçlı kadım, eğimli kaş çığlığım, sefalet dolu gözler aşığım ... her zaman övgülerinizi söyleyeceğim Ben, acılı kalp sevgilisi Gözlerimin dolu Muhibbi, mutluyum. [70] Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Benim yerim Anadolu Benim Badakhşan, Bağdat ve Horasan Güzel saçlı kadım, eğimli kaş çığlığım, sefalet dolu gözler aşığım ... her zaman övgülerinizi söyleyeceğim Ben, acılı kalp sevgilisi Gözlerimin dolu Muhibbi, mutluyum. [70] Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa
Pargalı İbrahim Paşa, üyeliğinden önce Süleyman'ın bir arkadaşıymış. İbrahim, aslında 1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında baskında yakalanan Parga (Epirustan) bir Hıristiyan olup, Süleyman'a 1514'te köle olarak verildi. [71] Süleyman onu kraliyet falconer yaptı Sonra Kraliyet Yatak Odası'nın birinci subayı olarak terfi etti. [72] İbrahim Paşa, 1523'te Sadrazamı ve bütün ordu komutan yardımcılığını yaptı. Süleyman aynı zamanda İbrahim'e Avrupa'daki tüm Osmanlı topraklarında yetki verilmesine ve savaş anında ikamet eden birliklerin emrine verdiği Rumeli'den beylerbey'in onurunu İbrahim Paşa'ya vermişti. 17. yüzyıl tarihçisine göre, İbrahim, Süleyman'dan güvenliğinden korkarak onu bu kadar yüksek mevkilerde tanıtmamasını istemişti;
Ancak İbrahim sonunda Sultan ile lütufla düştü. Sadrazam olarak on üç yıl boyunca hızla yükselişi ve bol servet birikimi İbrahim'i padişahta birçok düşman haline getirdi. İran Safevi imparatorluğuna karşı yürütülen bir kampanya sırasında İbrahim'in kabaiyeti Sultan'a ulaştı: özellikle de başörtüsü sultanı (سرعسكر سلطان) kabulü Süleyman'a ağır bir hakaret olarak görülüyordu. [Güvenilmez kaynak]
Süleyman'ın İbrahim şüphesi, iktidar sekreteri (defterdar) İskender Çelebi ile arasındaki tartışmadan dolayı kötüleşti. Anlaşmazlık, entelektüel suçlamalarla Çelebi rezaletiyle sona erdi; İbrahim, Süleyman'ı defterdar'ı öldürmek için ikna etti. Ancak ölümünden önce Çelebi'nin son sözleri İbrahim'i padişaha karşı komploya çağırmaktı [74] [Güvenilmez kaynaklar] Bu ölen sözler Süleyman'ı İbrahim'in şefkatsizliğine, [74] [güvenilmez kaynak] ve 15 Mart 1536'da İbrahim idam edildi. [kaynak belirtilmeli]
Sıradanan
Sultan Süleyman'ın iki eşi (Hürrem ve Mahidevran) altı oğlu var, dörtü de 1550'lerden kalma hayatta kaldı. Mustafa, Selim, Bayezid ve Cihangir idi. Bunlardan en büyüğü Hürrem Sultan'ın oğlu değil, daha çok Mahidevran Sultanlarıydı ve bu nedenle Hürrem'in ardıl sırasına göre çocuklarından önce geldi. [Kaynak belirtilmemiş] Hürrem, Mustafa'nın kendi çocuklarının boğulacağına karar verdiğinin farkındaydı. Oysa Mustafa, bütün kardeşlerin en yetenekli üyelerinden biri olarak kabul edildi ve bu kez Süleyman'ın Sadrazamı olan Pargalı İbrahim Paşa tarafından desteklendi. Avusturya büyükelçisi Busbecq, "Süleyman'ın çocukları arasında Mustafa adında bir oğlu var, dikkat çekici derecede iyi eğitimli ve ihtiyatlı ve 24 ya da 25 yaşından beri yönetime girecek bir yaşta."
Süleyman'ın karısı olmasına rağmen, hiçbir resmi kamusal rolü oynamadı. Ancak bu, Hürrem'in güçlü siyasi nüfuza sahip olmasını engellemedi. İmparatorluk, Ahmed'in saltanatına kadar bir halefi seçmek için herhangi bir resmi vasıtadan yoksun olduğu için, istifalar, genelde rakip prenslerin ölümüne ve iç karışıklıkların ve isyanların önlenmesine yol açtı. Hürrem, oğullarının idam edilmesini engellemeye çalışırken, Mustafa'nın tahta girmesini destekleyenlerin etkisini ortadan kaldırmak için kullandı.
Böylece Süleyman, görünüşte Hürrem'in kışkırttığı iktidar mücadelelerinde İbrahim'i öldürüp sempatik damadı Rüstem Paşa ile değiştirdi. 1552 yılına gelindiğinde, Rüstem sefere komutanın başkanlığına atanarak İran'a karşı kampanya başlatıldığında Mustafa'ya karşı entrika başladı. Rüstem, Süleyman'ın ordu başında olmadığından, askerler tahtın üzerine daha genç bir prens koymanın zamanının geldiğini düşünmek için Süleyman'ın en güvenilirlerinden birini gönderdi; Aynı zamanda Mustafa'nın fikri kabul ettiğini söylediği söylentilerini yaymaya başladı. Süleyman, İran'da yapmış olduğu kampanyadan geri dönen Mustafa'nın tahtını talep etme planlarına inanmaktan öfkelendiğinde, Ereğli vadisindeki çadırına çağırarak " Ve tehditkar jestler tarafından sertçe tereddüşünü azarladılar. Bunun üzerine alarm seslerini kesen, çabalarını ikiye katlayan, Mustafa'yı yere fırlattı ve boynunu telaşla atarak onu boğazladı. "
Cihangir'in, üvey kardeşinin öldürülmesinden birkaç ay sonra acı içinde öldüğü söyleniyor. Kalan iki kardeş olan Selim ve Bayezid'e imparatorluğun farklı yerlerinde emir verildi. Bununla birlikte, birkaç yıl içinde, her biri sadık güçleri tarafından desteklenen kardeşler arasında iç savaş patlak verdi. [80] Selim, babasının ordusunun yardımıyla 1559 yılında Konya'da Bayezid'i yenerek, Safevilerle birlikte dört oğluyla birlikte sığınmaya yöneldi. Sultan, diplomatik değişimlerden sonra Safevi Şahından Bayezid'in iade edilmesini ya da idam edilmesini talep etti. Şah, büyük miktarda altının karşılığında, bir Türk icracısının, Bayezid'i ve dört oğlunu 1561'de boğmasını ve Selim'in tahttan beş yıl sonra istifasını sürdürmesini sağladı.
Ölüm
6 Eylül 1566'da, İstanbul'a bir Macaristan seferini yapmak üzere yola çıkmış olan Süleyman, Macaristan'daki Szigetvár Savaşı'nda Osmanlı zaferinden önce öldü ve Sadrazam, II. Selim'in atılmasına yönelik çekilmek sırasında ölümünü gizledi . Hastalıklı padişah, hastanede kalmış padişahın çadırında öldüğü iki gün önce 72. yıl dönmüştü. Kalbi, karaciğeri ve diğer organları Turbék'ta, Szigetvár'ın dışında, gömülmek üzere İstanbul'a götürüldü. . Mezarın üstünde bir türbe inşa edildi ve kutsal bir yer ve hac yeri olarak kabul edildi. Yaklaşık on yılda bir cami ve Sufi hospiz inşa edildi ve site, birkaç düzine erkeğin maaşlı bir garnizonu tarafından korunuyordu.
Miras
Süleyman'ın mirasının oluşumu ölümünden önce başlamıştı. Egemenliği boyunca edebi eserler Süleyman'ı öven ve ideal bir hükümdar olarak imajını yaptırmışlardı, en önemlisi 1534-1557 yılları arasında imparatorluğun şansölyesi Celalzade Mustafa idi. [82] Daha sonra Osmanlı yazarları bu idealize edilmiş Süleyman imgesini Yakın Doğu edebiyatı türünde tavsiye edebiyatına (naṣīḥatnāme) uyguladılar, padişahları egemenlik modeline uymaya çağırdılar ve imparatorluk kurumlarını 16. yüzyılda korumaya çağırdılar. Bu yazarlar, on altıncı yüzyılın ortalarından sonra imparatorluğun siyasi ve kurumsal dönüşümüne karşı geri itiyorlardı ve Süleyman'ın egemenliğinin çöküşünün bir kanıtı olarak varolduğu şekliyle sapmayı normdan tasvir ediyordu. Batılı tarihçiler, Bu "düşüş yazarlarının" yerleşmiş bir edebi tür içinde çalıştığını ve imparatorluğun eleştirilmesi için derin kişisel gerekçelere sahip olduklarını, uzun süredir iddialarını karşılığını aldığını ve dolayısıyla imparatorluğun ölümünden sonra gerileme dönemine girdiğini kabul etmediğini Süleyman'ın [84] 1980'lerden beri bu görüş iyice yeniden incelendi ve modern bilim adamları ezici bir çoğunlukla düşüş fikrini reddetti ve onu "yanlış bir efsane" olarak etiketledi.
Süleyman'ın ölümünde Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en önde gelen güçlerinden biriydi. Süleyman'ın fethedişleri İmparatorluğun başlıca Müslüman şehirlerinin (Bağdat gibi), birçok Balkan vilayetinin (günümüzde Hırvatistan ve Macaristan'a ulaştı) ve Kuzey Afrika'nın kontrolünde kaldı. Avrupa'ya açılımı, Avrupa güç dengesi içinde Osmanlı Türklerine güçlü bir varlık kazandırmıştı. Aslında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Süleyman döneminde algılanmış olan tehdidi Avusturya'nın büyükelçisi Busbecq, Avrupa'nın yakında gerçekleşmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu: "[Türkler] tarafında güçlü bir imparatorluğun gücü, güçsüzlüğü, zafere alışması, dayanıklılığı vardır. Birlik, Disiplin, Tutumluluk ve Uyanıklık ... Sonuçun ne olacağından şüphelenebilir miyiz? ... Türkler İran'a yerleşince, Bütün Doğu'nun gücü tarafından desteklenen boğazlarımızda uçacaklar; Ne hazırlıksız olduğumuzu söylemeye cesaret edemiyoruz. "[86] Süleyman'ın mirası, ancak yalnızca askeri alanda değildi.Fransa gezgin Jean de Thévenot, bir asır sonra" ülkenin güçlü tarımsal üssü, Köylülüğün, temel besinlerin bolluğunun ve Süleyman'ın hükümetinde örgütlenmenin üstünlüğünün "göstergesi.
Ölümünden otuz yıl sonra İngiliz solist William Shakespeare'in, Fas Prensi'nin cesareti hakkında üç savaşta Süleyman'ı yendiği söyleyerek Venedik Tüccarında askeri bir dahi olarak aktarıldı (Act 2 , Sahne 1).
Süleyman, mahkeme himayesinin dağıtımı ile mimarlık, edebiyat, sanat, teoloji ve felsefe alanlarında muazzam başarılara tanıklık ederek Osmanlı sanatında bir Altın Çağa da hâkim oldu. Günümüzde Boğaz'ın silüetini ve modern Türkiye'deki birçok şehri ve eski Osmanlı vilayetlerini Mimar Sinan'ın mimari eserleriyle süslemeye devam etmekteyiz. Bunlardan biri olan Süleymaniye Camii, Süleyman ve Hürrem Sultan'ın son dinlenme yeri: camiye bağlı ayrı kubbeli türbelerde toprağa verilir.
Bununla birlikte, Süleyman'ın saltanat değerlendirmeleri, Büyük Adam tarih teorisinin tuzağına sık sık düşmüştür. Çağın idari, kültürel ve askeri başarıları yalnız Süleyman'ın değil aynı zamanda sadrazam İbrahim Paşa ve Rüstem Paşa, Büyük Müftülük Ebussuud Efendi gibi kendisine hizmet eden çok yetenekli kişilerin bir ürünü idi. Yasal reformda rolü ve bürokratik genişlemede ve Süleyman'ın mirasını inşa etmede önemli bir rol oynayan şansölye ve yazar Celalzade Mustafa. [91]
Popüler kültür
Suleiman the Magnificent, PJ Parker'ın uluslararası kabul görmüş tarihi kurgusu Roxelana ve Suleyman'da [92] (2001; Yayınlandığı 2012;

Hürrem Sultan: Sevgili bir eş mi, usta manipülatör mü?

Osmanlı tarihinde en ünlü ve tartışmalı tarihi figürlerden biri olan Hürrem Sultan, genellikle Sultan Süleyman'ı manipüle eden iddialı ve güç açıcı bir karakter olarak tasvir edilmiştir. Ancak gerçek bu mu?
Hürrem Sultan, o sırada Polonya Krallığı'nın yönetiminde olan batı Ukrayna'da Ruthenia'da dünyaya geldi. Bundan sonra "Roxelane" olarak biliniyordu; bu da "Ruthenia'dan Kız" anlamına geliyordu. Onun doğum adı Aleksandra Lisowska olmasına rağmen, "Roxelane" takma adı o kadar belirgindi ki onun hakkında yazan yazarların bile onun gerçek adı olduğuna inanıyordu.
Babası bir Ortodoks rahibesi olan Lisowska, 12 yaşındaki Kırım süvarileri tarafından esir alındı ve İstanbul'da Topkapı Sarayı'na gönderildi. Uzun yıllar saray görgüsüne göre eğitildikten ve eğitildikten sonra, gülünç bir yüzü olan iyi mizahi bir kız olduğundan Orta Farsça "neşeli" anlamına gelen "Hürrem" ismini verildi.
Her güçlü adamın arkasında, güçlü bir kadın var
Ukraynalı erkekler ve kadınların dünyanın en güzel insanlarından olduğu düşünülüyor. Hürrem güzel miydi? Birkaç portresini yaşadığı ve birbirine benzediği halde onun görünümünün muhtemelen süslenmiş tasvirleri nedeniyle, anlatıldığı kadar güzel olup olmadığını söylemek zor. Ancak onu meşhur yapan zekası ve gülümseyen yüzü idi. Kanuni Sultan Süleyman, kadının karakterine hayran kaldı ve ona aşık oldu. Tarihçiler, Hürrem için duyduğu sevginin, sultanın yaşamı boyunca elde ettiği başarıların altını çizdiğini iddia ediyor.
Süleyman Hürrem ile taht kurmayı başarmış, ilk oğlu Şehzade Mehmed ertesi yıl doğmuştur. Mehmed'den sonra Hürrem, Selim, Bayezid, Cihangir ve daha sonra Rüstem Paşa ile evlenen tek kızları Mihrümah'ı doğurdu. Mehmed, Süleyman'ın gözde çocuğu idi, fakat veba olayında çok erken yaşlarda öldü. Süleyman oğlu hatırasına Şehzade Camii'ni İstanbul'da yaptırdı.
Bir şehzade (bir sultanın oğlu) doğuran cariyeler, "hasin" (kraliyet gelin) anlamına gelen "haseki" (bir prensin annesi) unvanı verildi. Bu nedenle Hürrem'e "Hürrem Haseki" adı da verildi. Hürrem'in ilk önerdiği zaman Süleyman ile evlenmeye istekli olmadığı söylentileri var. Evlilik töreninden önce özgürlüğüne kavuşturulması gerektiğini ve evliliklerin sahiplerinin mülkü olarak görüldüğünü ve serbest bırakılmadıkça kimseyle evlenemeyeceğini söyledi. Sultan, Hürrem'in şartlarını kabul ettiğinde, tarihte ilk kez bir Osmanlı padişah bir haseki ile evlendi. O zamana kadar tüm Osmanlı şehzade ilçelerine terk edildi ve anneleri vali olarak atandı. Fakat Hürrem, oğulları ile birlikte gitmeyen ilk haseki idi, çünkü padişah onu yakın tutmak istiyordu.
Padişahın karısı
Süleyman'ın annesi ve Kırım Hanının kızı Hafsa Valide öldüğünde ve Süleyman'ın diğer karısı Mahidevran oğlu Şehzade Mustafa ile birlikte saraydan ayrıldığında Hürrem sarayda tek kadın güç haline geldi. Sultan, kampanyalar için ayrıldığı zaman, saray düzenini denetledi ve sultana, İstanbul ve saray hakkındaki en son haberlerin yanı sıra, düzgün mektupları aracılığıyla devletin adamlarıyla yaptığı görüşmeleri bildirdi. Ayrıca, yokken padişahın istihbarat görevlisi olarak çalıştı. Mektuplarından anlaşıldığı üzere, grameri iyiydi ve duygusal şiirler yazdı. Nitekim, asil karakter özelliklerine sahip Hürrem'i sinsi ve baştan çıkarıcı bir kadın olarak düşünmek hata olur. Hürrem, "Dünyanın Sultanı Eşi" unvanını kazanan bir imparatordu.
Bir gün Hürrem çok hastalandı ve hayır işleri için kendini adamıştı. İstanbul'un Haseki mahallesinde yaptırılan kubbeli bir camiyi çeşme, fakirlik, medrese ve hastane ile birlikte görevlendirdi. Haseki Hastanesi Hürrem tarafından inşa edilen hastane, halen hasta insanlara hizmetini sunmakta ve Hürrem'in anısını beatrif etmektedir.
Hürrem 1558 yılında öldü ve Süleymaniye Camii avlusunda gömüldü. Süleyman, Mimar Sinan'ın bir mezar yapmış, iç kısmı muhteşem fayanslarla süslenmiştir. Süleyman'ın o kadar üzgün olduğu ve eşinin vefatından sonra hayattan zevk alamadığı söyleniyor. Sultan öldüğünde eşinin yanında gömüldü.
Hürrem Sultan bir kışkırtıcı mıydı?
Süleyman'ın ilk karısı Mahidevran tarafından oğlu Şehzade Mustafa vardı. Şehzade Mustafa, yakışıklı yüzü ve cesareti nedeniyle dedesi Selim'e benzemektedir ve Osmanlı İmparatorluğu'nda resmi bir halefliğin olmamasına rağmen Süleyman'ın başarısı beklenmektedir. Bir cetvel ne kadar iyi ve başarılı olursa olsun, insanlar uzun yıllar sonra bıkmak eğilimindedir. Süleyman'ın 46 yıl hüküm sürdüğü sırada, Şehzade Mustafa'nın yaşlı babası yerine tahta çıkmasını istemesi istendi. Şehzade Mustafa'nın yakın çevresi onu güç aramaya teşvik etti ve bir süre sonra sultanmış gibi konuşmaya başladı. Süleyman, kendisine karşı olası bir şüphe hakkında şüphelendi ve padişah oğlunun ihanetine dair kanıt elde ettiğinde Şehzade Mustafa'yı idam etti. Hürrem, Süleyman'dan sonra çocuklarını tahtta oturmasını isteyen Erdoğan, Sultan'ı kendi oğlunu öldürmeye teşvik etti. Bazı tarihçiler, Hürrem'in ve damadı Rüstem Paşa'nın, Süleyman'ı sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'yı öldürmesi için teşvik ettikleri ve Şehzade ile sadrazamın bu amaca layıklarını anlatmayı unuttuklarından da sorumludurlar.
Belki de Hürrem bu olaylardan dolayı üzülmemişti ve belki de sonuçlardan memnuniyet duyuyordu. Bununla birlikte, Şehzade Mustafa ve Pargalı İbrahim Paşa'nın infazı için suçlu değildi. Mustafa, pervasız davranışlarıyla Osmanlı tahtına layık olmadığını kanıtlamıştır. Cesaretli olmasına rağmen, daha önemli olan iki özellikten yoksundu: Sabır ve ihtiyatlılık. Üstelik Süleyman ve Hürrem oğlu Şehzade Beyazid'i isyan başlatırken tereddüt etmedi. O dönemlerde Osmanlı padişahları, sevdiklerini bile imparatorluğun ve halkın birliği için kurban etmekten çekinmiyorlardı - Osmanlı İmparatorluğunun yüz yıllardır ayakta durmasının nedenlerinden biri de budur.
Hürrem Sultan'dan Kanuni Sultan Süleyman'a bir aşk mektubu
Kafamı yere koyduktan sonra, kutsayan ayaklarınızın üzerine attığı toprakları öpüştükten sonra, ulusumun güneşi ve sultanımım zengin olsun, eğer beni sorarsanız, kayıp özleminizle ateş yakalayan kulu, ben gibiyim; Biri karaciğeri (bu durumda, kalp anlamına gelir) kavrulmuştu; Göğsü mahvolmuş olan; Gözleri yaşlarla dolu, gece gündüz arasında artık ayırt edemeyen; Özlem denizine düşen kimseler; Çaresiz, aşkınla delirmiş; Ferhat ve Mecnun'tan daha kötü bir durumda, kölemin bu senin tutkuyla olan aşkınız yanıyor, çünkü sizden ayrılmıştım. İç çukuru ve çığlıkları atmak için duran bir bülbül gibi, ben senden uzak durduğum için böyle bir durumdayım. Bu acıyı düşmanlarınıza bile dokunmadan Allah'a dua ediyorum. Sevgili sultanım! Sana son duyduğumdan beri bir buçuk ay geçtiği gibi, Allah, gece gündüz ağladığımı biliyor ki eve dönmenizi bekliyor. Ne yapacağımı bilmeden ağlamaya devam ederken, yalnızca Allah beni iyi haberdar etmeme izin verdi. Haberleri duyduktan sonra Allah, sizi beklerken öldüğümden beri bir kez daha hayata döndüğümü biliyor.
Sevgili sultanım! İstanbul'u sorarsanız, şehir hala veba uğrar; Ancak, bir önceki gibi değildir. Allah diliyor, şehre döner girmez gider. Atalarımız, ağaçların yaprakları sonbaharda döküldüklerinde vebalar uzaklaştığını söyledi. Sevgili sultanım! Bana kutsamış mektuplarınızı göndermeniz için Allah'a yalvarıyorum. Bunu söylediğimde bana inan: İki haftadan fazla bir süre sizden bir kelime duyamıyorsam, dünya çöker. Şehrin her yerinde refahınız hakkında söylentiler olacaktır. Lütfen, sadece kendi iyiliğim için senden duymak istediğimi düşünme.

İbrahim Paşa

Süleyman Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın hayatını ve ölümünü Otelimiz, Osmanlı tarihinin en popüler Sadrazamı İbrahim Paşa
tarafından yaptırılan komşu 16. yüzyıl Osmanlı sarayından (şu anda Türk ve İslam Eserleri Müzesi) almaktadır. Aşağıda kısa bir biyografi bulunmaktadır (Wikipedia'dan alınmıştır).
İbrahim Paşa, Parga şehrinde dünyaya geldi ve doğumdan önce Arnavut oldu. Batı Anadolu'da Manisa'da bulunan gelecek sultanlar için altmış yaşında bir köle olarak Osmanlı sarayına satıldı. Orada aynı yaştaki Süleyman'la arkadaşlık kurdu ve daha sonra Süleyman'ın üyeliği üzerine, çeşitli görevler verildi, birincisi Sultan'a şahin oldu. O kadar çabucak terfi etti ki bir noktada Süleyman'a kıskançlıktan korkmak için onu çok hızlı bir şekilde teşvik etmemesine yalvarıyordu. Bu tevazu gösterisinden memnun olan Süleyman, saltanatı boyunca hiçbir zaman ölümüne mahkûm edilmeyeceğini iddia etti. Daha sonra sadrazam olarak atandıktan sonra sultandan birçok hediye almayı sürdürdü ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gücü, ustası olduğu gibi mutlaktı. Birçok eser arasında, aynı zamanda gayri resmi olarak "imparatorluğun en güzel adamı" olarak da biliniyordu (onun portresi olmadığı için yazık).
Süleyman'ın kızkardeşiyle evli olmasına ve Osmanlı hanedanına (damat) böyle bir damadın yanında olmasına rağmen, bu ünvan onunla ortaklaşa kullanılmamakta, muhtemelen adını Damat İbrahim Paşa'nın adıyla anılan ünlü saraydaki sadrazamlarla karıştırmamak için Boşnak) ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (Türkçe). Tat ve görgüsünden dolayı genelde "Pargali İbrahim Paşa" ya da "Frenk (Avrupa) İbrahim Paşa" olarak anılır. Çağdaşları tarafından verilen başka bir isim de "Makbul Maktul (sevilen ve öldürülen) İbrahim Paşa" idi.
Halen İstanbul'da duran muhteşem sarayı "Türk ve İslam Eserleri Müzesi" olarak anılmaktadır. Slav, İtalyan (daha doğrusu Cenevizli) ya da Arnavut ya da Yahudi kökeni bu başarıya ulaşan çokgenli bölgeye, özellikle spekülatif değere atfetmek, İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı Atmeydani'nin hemen görülebilmesi için sarayı inşa etmeyi seçtiği gerçeği gibi döneminden bahseden pek çok ipucu (Bizans imparatorlarının ünlü Hipodromu, Ayasofya'ya bakan ), Onun Yunan olduğunu açıkça belirtin. Konseptinde açıkça savunmaya elverişli (korkunç rakipleri olan) bir tasarıma göre inşa edilen sarayı, Osmanlı hanedanının dışında birinin saray olarak tanımayı hak eden tek mekanı vardır.
Diplomatik cephede İbrahim'in Batı Hıristiyanlıkla yaptığı çalışmaları tam bir başarıydı. Kendisini "Osmanlı İmparatorluğu'nun arkasındaki gerçek güç" olarak nitelendiren İbrahim, Katolik güçlerin liderleriyle olumlu görüşmeler yapmak için çeşitli taktikler kullandı. Venedikli diplomatlar, Süleyman'ın sobriquet'inde oynanan bir oyun olan "Kanuni İbrahim" olarak bile çağırıyorlardı. 1533 yılında, Charles V'i Macaristan'ı bir Osmanlı vasil devleti haline getirmeye ikna etti. 1535'te Francis I ile Fransa'ya Habsburglar aleyhine ortak eylem karşılığında Osmanlı İmparatorluğu'nda olumlu ticaret hakları veren anıtsal bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, 1543 kışında Fransa'nın güneyindeki (Nice'teki) tüm Osmanlı filosunun temeli de dahil olmak üzere, ortak Franco-Osmanlı deniz manevralarına ev sahipliği yapacaktı.
Süleyman'ın ordusunun yetenekli bir komutanı olan Sultan, Sultan'ın bulunduğu bir unvan kazandığında, İranlı Safevî İmparatorluğuna karşı yürütülen bir kampanya sırasında bir ihanet yüzünden sonunda lütuf kapıldı. Bu olay, Sadrazam olarak terfi ettikten on üç yıl sonra 1536'da infazı ile sonuçlanan bir dizi olay başlattı. İbrahim Paşa'nın, özellikle Sehzade Mustafa'nın sebebine yaptığı geçmiş destekten dolayı egemenlik üzerindeki Hurrem Sultan'ın (Rokelana, padişahın eşi) nüfuzunun bir mağduru olduğu ileri sürülmüştür. Süleyman'ın ilk Oğlu ve mirasçısı olan Roxelana tarafından harekete geçirilen bir seri araziden 6 Ekim 1533'te babası tarafından boğularak tahttan tahta geçti.
Süleyman, hükümdarlığı boyunca İbrahim'in hayatını almayacağına yemin ettiğinden, İstanbul'da bir cami yaptırarak yemini almasına izin veren bir fetvayı aldı. İbrahim'in idam edilmesinden bir hafta önce fetva ilan etti ve son hareketten önce yedi kez yanında yedi; böylece hayat boyu arkadaşına ülkeden kaçma veya padişahın hayatını almaya başladı. Daha sonra İbrahim'in mektuplarında durumun kusursuz bir şekilde farkında olduğunu ancak yine de Süleyman'a bağlı kalmaya karar verdiğini keşfetti.
Süleyman daha sonra İbrahim'in infazından ve karakterinin dramatik bir şekilde değişmesinden büyük bir üzüntü duyduğunda, yönetimin günlük işlerinden tamamen uzaklaştı. Pişmanlıkları yirmi yıldan sonra bile dostluk ve arkadaşlar arasındaki sevgi ve güven konularını sürekli olarak vurgulayan ve genellikle İbrahim'e benzeyen karakter özelliklerini vurgulayan şiirlerinde yansıtılır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?
- İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!
- Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi
- Miracın Delili Mescid-i Aksa..
- Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı
- Sebatay Sevi Kimdir?
- Yahudilik'te Mesih İnancı
- Süleyman Mabedinin Özellikleri
- Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?
- Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?
- Ahit Sandığının Özellikleri
- Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı
- Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat
- Hz Süleyman'ın Sarayı ve Belkıs
- Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a On Sorusu ve Cennet'ten Gelen Yüzük
- Hz. Davud'un Kılıcı
- Hz Davut'tan Kur'anı Kerimde Övgüyle Bahsedilirken Tanah'ta Zina ve Adam Öldürmeyle İtham Edilir!!!
- Talut-Calut Kıssası ve Kudüs'ün Fethi
- Vadedilmiş Topraklar Neresidir?
- Hz. Yuşa'nın Savaş Stratejisi
- Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...
- Hz . Yuşa ve Bel'am Bin Baura
- Hz. Yuşa'nın Eriha'nın Fethinde Suda Yürüme Mucizesi
- Hz. Musa'ya "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.
- İsrailoğulları'na Bıldırcın ve Kudret Helvası Nimeti Verildi de Yine Nankörlük Ettiler!
- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman